Het nieuwe parkeerplan is sinds april 2019 van kracht en stootte vanaf het begin op weerwerk. Het opzet was nochtans eenvoudig: het gemeentebestuur wil meer rotatie creëren in het centrum door kortparkeren gevoelig duurder te maken. Het voordeel voor kaarthouders om in de oranje zone tegen een euro per dag te parkeren tijdens vakanties en weekends, viel ook weg. Restauranthouders in drukke straten zagen alles met tegenzin gebeuren...

Het nieuwe parkeerplan is sinds april 2019 van kracht en stootte vanaf het begin op weerwerk. Het opzet was nochtans eenvoudig: het gemeentebestuur wil meer rotatie creëren in het centrum door kortparkeren gevoelig duurder te maken. Het voordeel voor kaarthouders om in de oranje zone tegen een euro per dag te parkeren tijdens vakanties en weekends, viel ook weg. Restauranthouders in drukke straten zagen alles met tegenzin gebeuren en kregen heel wat klachten van hun klanten. Het ging zo ver dat een restaurateur een petitie lanceerde. "Klanten kunnen geen restaurantbezoek plannen omdat ze altijd problemen hebben met hun wagen. Na twee uur moet je die verplaatsen. Voor sommigen is dat gewoon onhaalbaar", wordt als drijfveer aangehaald. Al snel werden meer dan 1.000 handtekeningen verzameld. Zowel Unizo als de handelaars kaartten de situatie aan bij het gemeentebestuur, dat de kwestie besprak tijdens het jongste schepencollege. "Daaruit zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen", zegt bevoegd schepen Philippe Vlietinck (GBL). "De eerste evaluatieronde was nuttig om te zien waar er verbetering mogelijk is. Voor de duidelijkheid: aan het beleid zelf gaan we niks veranderen. We zijn wel van plan om opnieuw een informatiecampagne op te starten. Waarom doen we het? Hoe doen we het? Op dergelijke vragen willen we een antwoord bieden", zegt Vlietinck. Het gemeentebestuur stelt ook dat er tegen de paasvakantie ruim zestig 'Shop&Go-plaatsen' worden gecreëerd in de buurt van de winkelstraten. Daar mogen bestuurders een halfuur gratis parkeren. De aanwezigheid wordt gemeten met sensoren. "Een testproject aan het stadhuis leverde goede resultaten én positieve reacties op van de omliggende handelaars" zegt de schepen. Het gemeentebestuur houdt tenslotte ook rekening met één van de voornaamste klachten: de boetes die worden uitgedeeld op het moment dat bestuurders een parkeerticket aan het kopen zijn. "De gedoogtijd wordt verdubbeld. Daardoor krijgen bestuurders meer dan tijd genoeg om een ticket te kopen. Ons parkeerplan is nu volledig uitgerold. Het einddoel is en blijft om de parkeerdruk te verminderen", besluit schepen Philippe Vlietinck.(MM)