https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Gemeente dreigt met tonnagebeperking in Koolskamp- en Zwevezelestraat

© (Foto Kurt)
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Op vraag van oppositiepartij SOMM werd een punt rond de problematiek van het zwaar doorgaand verkeer in de Zwevezelestraat en de Koolskampstraat aan de agenda toegevoegd. SOMM vroeg de invoering van een tonnagebeperking voor doorgaand verkeer in beide straten.

Uiteindelijk kwam een compromis uit de bus. Het gemeentebestuur gaat een brief schrijven aan het Agentschap Wegen en Verkeer rond het dringende karakter van de problematiek. De gemeente dreigt er mee zelf een tonnagebeperking in te voeren indien er op korte termijn geen reactie van AWV volgt.

“Het zwaar doorgaand vrachtverkeer in de Zwevezelestraat en de Koolskampstraat blijft een probleem”, stelt Kim Depoortere (SOMM), “De bewoners dringen aan op een oplossing. Ze vragen het gemeentebestuur om de daad bij het woord te voegen en het mobiliteitsplan uit te voeren waarin vermeld staat dat beide straten niet geselecteerd zijn voor het regionale vrachtverkeer en dat Wingene en Lichtervelde een tonnagebeperking op beide wegen kunnen invoeren. We vragen de raad dan ook om een tonnagebeperking voor doorgaand verkeer in beide straten in te voeren.”

Mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V) stelt dat de gemeente de bezorgdheid van de buurtbewoners deelt. Hij zegt niet alleen maar te willen focussen op zwaar verkeer om de leefbaarheid in de 2 straten te verhogen. “We willen focussen op 4 speerpunten: verkeersveiligheid, snelheid, geluidsoverlast en zwaar verkeer”, stelt de schepen. “We willen in samenwerking met de Vervoersregioraad Midwest en het Agentschap Wegen en Verkeer, dat wegbeheerder is, op korte en middellange termijn tot oplossingen proberen te komen.” De oplossingen op middellange termijn liggen volgens de schepen in de heraanleg van de Koolskampstraat.

Compromis

Schepen Bogaert stelde voor om 2 brieven te schrijven. Eén brief gaat richting Vervoersregioraad Midwest met de vraag om geen vrachtroute op beide gewestwegen te voorzien en om initiatieven te nemen tot het beperken van het vrachtverkeer. Een tweede brief gaat naar de Administratie Wegen en Verkeer. “Daarin wordt het dringende karakter aangehaald en wordt een concrete planning opgevraagd”, aldus de schepen.

Op initiatief van burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) werd een compromis bereikt. In de brief aan AWV zal gesteld worden dat de gemeente zelf een tonnagebeperking in beide straten zal invoeren als er op korte termijn geen reactie van AWV volgt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.