Geen geld, wel ruil voor laatste noodzakelijke gronden aan verkeerswisselaar R8-A19

Nog één grondeigenaar moet worden gecompenseerd en dan kan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer eindelijk de langverwachte omgevingsvergunning aanvragen voor de heraanleg van de beruchte verkeerswisselaar R8-A19 in Kortrijk. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aan Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). Opvallend: de eigenaar van de twee nodige percelen in Bissegem geeft voorkeur aan een grondruil. Dat betekent dat de Vlaamse overheid elders een gelijkaardige oppervlakte ter beschikking moet stellen.

De heraanleg van de verkeerswisselaar R8-A19 sleept al 25 jaar aan. © Olaf Verhaeghe

De verkeerswisselaar van de R8, de ring rond Kortrijk met de A19-snelweg richting Ieper is meer dan berucht. Al 25 jaar is er sprake van de heraanleg, maar het dossier blijft aanslepen, ook al wordt het elke keer opnieuw bestempeld als een topprioriteit. Uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de periode 2016-2017 bleek dat er zich op het punt en in de nabije omgeving van de wisselaar 34 verkeersongevallen met (zware) letsels voordeden.

“Schuldig verzuim”

Onder meer Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul van Vlaams Belang hamert al langer op vooruitgang in het dossier. “Het trage tempo waaraan de minister, samen met haar collega-ministers in de huidige Vlaamse Regering dit mobiliteitsdossier afhandelt, neigt dan ook stilaan naar schuldig verzuim”, stelt ze onomwonden.

De meest recent vooropgestelde deadline voor het begin van de werken – eind 2020 – zal sowieso niet worden gehaald. Eerst moet immers nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd vooraleer het Agentschap Wegen en Verkeer, bevoegd voor de heraanleg, kan overgaan tot een aanbesteding van de werken. Vooral het onteigeningsproces van de noodzakelijke gronden zorgde de voorbije jaren voor vertraging.

Veva Daniëls, woordvoerder van Wegen en Verkeer, bevestigt dat er nog één onteigening moet gebeuren. “Wij blijven ons voornemen om de omgevingsvergunning nog dit najaar te kunnen aanvragen”, klinkt het.

Grondruil nodig

Uit antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een nieuwe schriftelijke vraag van Carmen Ryheul blijkt dat het om twee percelen in Bissegem gaat, beiden van dezelfde grondeigenaar.

“Vanaf juli 2019 in Wevelgem en vanaf september 2019 in Kortrijk heeft de afdeling Vastgoedtransacties van Vlabel forse inspanningen geleverd om met alle eigenaars tot een minnelijke onteigening te komen”, stelt minister Peeters. “De eigenaar van twee gronden in Bissegem heeft op zich geen probleem met de onteigening, maar geeft naar eigen zeggen de voorkeur aan een ruil van gronden met Wegen en Verkeer. Concreet gaat het om een ruil van 89 vierkante meter.”

Dat laatste is best opvallend. Alle andere perceeleigenaars gingen akkoord met het bedrag dat de Vlaamse overheid bood voor hun gronden. De eigenaar van de laatste gronden wil liever elders dezelfde oppervlakte ter beschikking krijgen. Wegen en Verkeer is bereid om in te gaan op de vraag, maar moet hiervoor de nodige administratieve procedures doorlopen.

“Eindelijk schot in de zaak”

“Het nodige meetplan voor de ruil van de gronden is in opmaak”, aldus minister Peeters. “Ook aan het ruildossier zelf wordt gewerkt. Na het bekomen van het akkoord en het ruilmandaat van het Facilitair Bedrijf zal de afdeling Vastgoedtransacties de laatste akte verlijden.”

Vlaams Belang-parlementslid Carmen Ryheul is naar eigen zeggen verheud dat er eindelijk schot komt in de zaak. “De traagheid waarmee dit alles wordt behandeld, is voor vele mensen in de regio een enorme bron van ergernis en frustratie. Wij, als Vlaams Belang, blijven dan ook opkomen voor de verkeersveiligheid van en volgen dit dossier verder van nabij op.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.