Gemeenteraadsleden Michiel Vandewalle (N-VA) en Guy Vanden Eynde (Open VLD) zullen het plan verdedigen. De eerste aanzet dateert al van dertig jaar geleden toen de toenmalige PVV Jongeren met Guy Vanden Eynde als voorzitter voorstelden om in het centrum met twee verkeersstromen te werken.
...

Gemeenteraadsleden Michiel Vandewalle (N-VA) en Guy Vanden Eynde (Open VLD) zullen het plan verdedigen. De eerste aanzet dateert al van dertig jaar geleden toen de toenmalige PVV Jongeren met Guy Vanden Eynde als voorzitter voorstelden om in het centrum met twee verkeersstromen te werken."Sindsdien is er eigenlijk weinig mee gebeurd. Wij zijn nu dertig jaar later. En wat blijkt? Dat het centrum helemaal is toegeslibd", weet Guy Vanden Eynde. "Wij hebben daarom samen met de collega's van N-VA het plan opnieuw bovengehaald en het geactualiseerd. Aangepast aan de noden anno 2020 en volgende jaren. Maar het principe blijft: het doorgaand verkeer rond de kerk moet weg. Dat was het wat wij in de eerste gemeenteraad van december vorig jaar voorlegden. Uit de daarna volgende contacten bleek dat het stadsbestuur oren heeft naar ons voorstel. Zaterdag weten wij allicht al heel wat meer.""Het is een grote uitdaging maar volgens ons de enige oplossing voor een verkeersluw centrum", gaat Michiel Vandewalle verder. "Wij vinden dat doorgaand gemotoriseerd verkeer de ring R35 moet nemen. Let wel: de auto blijft welkom in het centrum tot aan de Markt maar niet er over of er rond. Daarom loodsen we de wagens vanuit de Holstraat rechtstreeks de Keukeldamstraat in. Dan kunnen ze verder via de Damweg naar de ring, of via de Zultseweg naar Zulte en de Churchilllaan, eveneens naar de ring of naar Kruishoutem. Hetzelfde voor de Stormestraat. Maar dan zouden wij wel de rijrichting veranderen: vanuit de Stormestraat rechtstreeks de Stormestraat in. Zeker deze tweede lus vraagt aanpassingen. Maar de Markt zelf moet ook heringericht om beide verkeersstromen mogelijk te maken." "De markt moet een oase van rust worden, met ruimere terrassen voor de cafés achter de dekenale kerk. Intussen heeft de stad van de centrumstraten fietsstraten gemaakt. Dat is zeker ok, maar niet voor het gedeelte Noorderlaan aan het station. Daar moet het doorgaand verkeer normaal kunnen rijden. Voor fietsers moet er aparte ruimte komen. Dat is geen probleem, daar is genoeg plaats voor een fietspad."Verder moeten ook de bussen van de Lijn uit het centrum. Voor deze voertuigen zijn er nieuwe haltes langs de ring. Vanaf daar kunnen de leerlingen stappen naar de school. Daarom is het belangrijk dat de stad maatregelen neemt voor de Keukeldam, waar de vrije basisschool elke dag geconfronteerd wordt met lijnbussen die heel dicht tegen het voetpad rijden en te weinig parkeermogelijkheden voor ouders die de leerlingen met de wagen naar school brengen. Daarover bracht deze krant enkele maanden geleden al een bijdrage. Toen stelde schepen van Mobiliteit Philip Himpe dat er met de Lijn zou onderhandeld worden en dat de problematiek in het totale verkeersbeleidsplan wordt meegenomen. Over dat punt wordt op 18 januari ook overlegd. (DJW)