Om meer Vlamingen te verleiden om de auto vaker in te ruilen voor de fiets, pakte minister Ben Weyts (N-VA) - in de vorige legislatuur minister van Mobiliteit - uit met een Fietsinvesteringsplan. Hij maakte 300 miljoen euro vrij om tussen 2017 en 2019 te investeren in Vlaamse fietspaden langs gewestwegen. Voor West-Vlaanderen werd 35,5 miljoen euro voorzien, waarbij hij in die drie jaar 63 werven zou aanpakken. Daarmee pakte hij in 2018 uit, toen De Krant van West-Vlaanderen met de actie Op het slechte pad de vreselijkste fietspaden van onze provincie in kaart bracht. Nu blijkt dat van die belofte op dit moment nog geen derde is uitgevoerd. Slechts 17 werven kunnen momenteel afgevinkt worden (zie overzicht onderaan dit artikel, red.). Maar: onder de uitgevoerde werven zitten ook de aanleg van rotondes en renovaties van bruggen, waarbij de vraag gesteld kan worden of we dit als een pure fietsinvestering kunnen aanzien. Binnenkort komen daar wel nog 14 werken bij, die nu in uitvoering zijn. Maar 12 taken zitten nog in de studie- of voorbereidingsfase en 20 werken staan nog niet ingepland, staan on hold of zijn stopgezet. Samen is dat meer dan de helft. Wanneer die aangepakt zullen worden, weet niemand.
...

Om meer Vlamingen te verleiden om de auto vaker in te ruilen voor de fiets, pakte minister Ben Weyts (N-VA) - in de vorige legislatuur minister van Mobiliteit - uit met een Fietsinvesteringsplan. Hij maakte 300 miljoen euro vrij om tussen 2017 en 2019 te investeren in Vlaamse fietspaden langs gewestwegen. Voor West-Vlaanderen werd 35,5 miljoen euro voorzien, waarbij hij in die drie jaar 63 werven zou aanpakken. Daarmee pakte hij in 2018 uit, toen De Krant van West-Vlaanderen met de actie Op het slechte pad de vreselijkste fietspaden van onze provincie in kaart bracht. Nu blijkt dat van die belofte op dit moment nog geen derde is uitgevoerd. Slechts 17 werven kunnen momenteel afgevinkt worden (zie overzicht onderaan dit artikel, red.). Maar: onder de uitgevoerde werven zitten ook de aanleg van rotondes en renovaties van bruggen, waarbij de vraag gesteld kan worden of we dit als een pure fietsinvestering kunnen aanzien. Binnenkort komen daar wel nog 14 werken bij, die nu in uitvoering zijn. Maar 12 taken zitten nog in de studie- of voorbereidingsfase en 20 werken staan nog niet ingepland, staan on hold of zijn stopgezet. Samen is dat meer dan de helft. Wanneer die aangepakt zullen worden, weet niemand.Waarom zit de helft nog in de voorbereidingsfase of staat het nog niet ingepland of on hold? En waarom worden ook rotondes, afwatering en rioleringswerken onder fietsinvestering ingeschreven? Voor een antwoord wijzen de voormalige en de huidige minister van Mobiliteit naar elkaar. "Binnen de Vlaamse regering bestaat een onderling akkoord om niet meer te communiceren over bevoegdheden die vandaag behartigd worden door een collega", klinkt het bij het kabinet van Ben Weyts. "Wij zouden het ook niet op prijs stellen als Hilde Crevits nog allerlei uitspraken doet over het Departement Onderwijs, en dat doet zij dan ook niet."Minister Lydia Peeters verwijst dan weer naar haar voorganger: "Dit gaat om beleidsbeslissingen van de vorige legislatuur waar ik me niet over kan uitspreken. Wij interpreteren fietsinvesteringen strikt. Bij grote werven waar een totaalaanpak is riolering, nutsleidingen wegenis en fietsinfrastructuur wordt pro rata een berekening gemaakt door de administraties hoeveel het luik fiets inhoudt ten opzichte van het totale project."Het Fietsinvesteringplan kreeg bij de installatie van de nieuwe Vlaamse regering alvast geen vervolg. Minister Peeters spreekt nu over een Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP). "GIP 2020 werd goedgekeurd in mei van dit jaar en daarvoor werd een bedrag van 180 miljoen euro uitgetrokken", zegt minister Peeters. Daarin staan 27 West-Vlaamse fietsprojecten ingeschreven."Momenteel zijn we volop bezig met de opmaak van het GIP 2021-2024. Voor fietsinfrastructuur trekken we voor 2021 een bedrag uit van ruim 300 miljoen euro voor heel Vlaanderen om onze fietsambities kracht bij te zetten." Nog voor het definitieve plan klaar is, laat minister Peeters al weten dat ze, met geld van het relanceplan, in 2021 al zeker 32 nieuwe West-Vlaamse projecten zal aanpakken. Daarvoor maakt ze 12,4 miljoen euro vrij. Dat aantal kan nog hoger oplopen.Dit zijn de 64 projecten die tegen eind 2019 klaar moesten zijn: