Nog even voor de duidelijkheid. In een fietsstraat mag je maximum 30 kilometer per uur rijden. Gemotoriseerde voertuigen, dus ook motoren en zelfs brommertjes, mogen er geen fietsers inhalen. Die laatsten worden zelfs aangemoedigd om de volledige breedte van de rijstrook of de weg te gebruiken. Tragere wagens mag je rechts inhalen, tragere fietsers links. Een fietszone is simpelweg een aaneenschakeling van verschillende fietsstraten.
...

Nog even voor de duidelijkheid. In een fietsstraat mag je maximum 30 kilometer per uur rijden. Gemotoriseerde voertuigen, dus ook motoren en zelfs brommertjes, mogen er geen fietsers inhalen. Die laatsten worden zelfs aangemoedigd om de volledige breedte van de rijstrook of de weg te gebruiken. Tragere wagens mag je rechts inhalen, tragere fietsers links. Een fietszone is simpelweg een aaneenschakeling van verschillende fietsstraten. In Heule beslaat de fietszone binnenkort de Heulsekasteelstraat, de Pastoriestraat, de Mellestraat (tussen de Koffiestraat en de Heulsekasteelstraat), de Peperstraat (tussen de Kortrijksestraat en de parkeerstrook ter hoogte van het Kasteelpark), de Zeger van Heulestraat (tussen het kruispunt met de Lage Dreef en Heuleplaats), de Stijn Streuvelslaan, de Koffiestraat en na de herinrichting ook het gedeelte Steenstraat tussen de R8 en de Heulsekasteelstraat.Die verdeling zorgt meteen al voor discussie. Veel mensen vragen zich immers af waarom de Kortrijksestraat niet in die lijst werd opgenomen. "Dat is compleet onbegrijpelijk", zegt de Heulse oppervrijwilliger Nic Cattebeke. "Net daar bevindt zich de vrije basisschool Spes Nostra." Een beslissing die schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) verantwoordt door te stellen dat "onze experts dat ten stelligste hebben afgeraden. We zouden liefst hebben dat de fietsers zoveel mogelijk langs de Stijn Streuvelslaan naar de Plaats fietsen. In de Kortrijksestraat heb je te veel autoverkeer om een fietsstraat goed te laten werken."Ook in de Pastoriestraat wordt er enigszins gemord. Daar bevinden zich sinds een tweetal jaar gekleurde fietssuggestiestroken. Het probleem is dat die gegoten zitten in het beton en dus niet te verwijderen zijn, zoals de andere fietssuggestiestroken in de nieuwe fietszone. "Een kostelijk grapje van toen Heule Plaats heraangelegd werd", klinkt het in het centrum. "En nu zullen ze alleen maar voor verwarring zorgen. Had het bestuur niet wat vooruit kunnen denken?" Matias Vandenbossche, voorzitter van OC De Vonke, vreest dan weer voor een toename aan sluipverkeer. "De keuze om op de hoofdas van het verkeer een fietsstraat in te voeren, vind ik vreemd. Het klopt dat de fietser ruimte moet krijgen. Maar wanneer er meer gemotoriseerd verkeer is dan er fietsers zijn, is een fietsstraat niet gewenst. Automobilisten die op die manier vertraagd worden, zullen op zoek gaan naar omwegen. Je verlegt dus alleen het probleem."Dat gezegd zijnde, de meeste Heulenaren hebben helemaal niks tegen de fietszone op zich. Ook de handelaars niet. Dat was vorig jaar, toen er in het centrum van Kortrijk een fietszone werd ingevoerd, wel anders. Sommige horeca-uitbaters schreeuwden toen moord en brand omdat ze vreesden dat de maatregel klanten zou afschrikken. Niks van dat alles in Heule. "We hebben hier heel wat mobiliteitsproblemen, maar die fietszone is er niet een van", aldus Frederic Provoost. Hij runt samen met zijn vrouw Sophie De Smet al drie jaar eethuis De S'eule in de Peperstraat. "Het echte probleem hier zijn de snelheidsduivels. Hopelijk worden die wat afgeremd door de fietszone. Maar wat drempels zouden ook geen overbodige luxe zijn." Sofie Banneel van café Den Hert is zelfs opgetogen met de veranderingen. "Dit is super. Nu het bord van 30 km per uur er hangt, ondervinden we al dat de meeste bestuurders hun rijgedrag aanpassen. Het wordt sowieso een stuk aangenamer om op ons terras te zitten. Wij zijn fan!" Haar collega Michiel Termote van De Kameleon treedt haar daarin bij.In Marke zijn de reacties gelijkaardig. Daar moeten de Markekerkstraat (tussen de Pastoor Vandommeledreef en Markeplaats), de Marktstraat (tussen de Hemelrijkstraat en Markeplaats), Markeplaats, de Kloosterstraat, de Vagevuurstraat (tussen de Halewainstraat en Markeplaats), de Preshoekstraat (tussen de Broeders Van Dalestraat en de Vagevuurstraat) en de Van Belleghemdreef (tussen de Broeders Van Dalestraat en Markeplaats) binnenkort een fietszone vormen.Markenaar Timon (23) is vaak op pad met zowel wagen als fiets. Hij vreest dat fietsstraten in Marke zullen zorgen dat fietsers en autobestuurders nog meer tegen elkaar zullen opgezet worden. "Als fietser vind ik het vervelend als een auto achter mij blijft rijden. Zeker als die mij eigenlijk kan voorbijsteken." Timon vreest bovendien dat het creëren van fietszones in de deelgemeenten eigenlijk een prestigeproject is. Een visie die ten stelligste wordt tegengesproken door de kersverse voorzitter van de Wielerclub Marke, Bruno Anckaert. Hij ontving een uitnodiging van schepen Weydts om de fietszone in Marke feestelijk te helpen openen. "Natuurlijk zie ik dat zitten", vertelt hij. "Ik ben voorstander van fietsstraten. Je bent er minder gestresseerd. Jammer genoeg is de aanduiding van zones 30 soms een lachertje. Die staat veel te hoog. Ik ben meer voorstander van grondmarkeringen, die zijn veel duidelijker!"(AN/CHH)