De partij zet met het voorstel in de verf dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) onlangs de subsidiëring voor gemeenten op het vlak van investeringen in fietsinfrastructuur opgetrokken heeft van 80 naar 100 procent.
...

De partij zet met het voorstel in de verf dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) onlangs de subsidiëring voor gemeenten op het vlak van investeringen in fietsinfrastructuur opgetrokken heeft van 80 naar 100 procent.De voorziene fietstunnels moeten een van de grootste obstakels die een fietser in Oostende kan tegenkomen, wegwerken: de Elisabethlaan. "Meer dan de helft van de verplaatsingen die we met zijn allen maken, zijn korter dan vijf kilometer", zegt Björn Anseeuw. "Toch nemen we ook voor die kleine verplaatsingen heel vaak de wagen. Verwonderlijk is dat niet, want veel fietspaden botsen vandaag op een obstakel als de Elisabethlaan of de Torhoutsesteenweg. Daarom willen we onder de Elisabethlaan vier fietstunnels realiseren op de kruispunten met Gistelsesteenweg, Eigenhaardstraat, Stuiver-/ Tarwestraat en de Seringenstraat. Ook de eerder aangekondigde tunnel onder de Torhoutsesteenweg ter hoogte van de Duinkerkseweg, willen we realiseren." De aanleg van de voorgestelde fietstunnels zou vanaf nu dankzij een aanpassing van de subsidieregels in het Vlaams parlement volledig gesubsidieerd gebeuren. "Lokale besturen kunnen dankzij de aanpassing nu 100 procent subsidiëring krijgen voor aanleg van fietstunnels op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Zo wordt investeren in vlotte en veilige verbindingen voor de fiets een stuk makkelijker voor de stad Oostende", zegt Werner Verbiest.De fietstunnels vallen ook bij de andere Oostendse partijen in de smaak. SP.A/Stadslijst vindt het voorstel van N-VA zelfs plagiaat van een voorstel dat het stadsbestuur zelf aan Vlaanderen deed in 2017 en wil nog een stap verder gaan. "Stadslijst kijkt naast tunnels onder de Elisabethlaan ook naar oversteken over en onder andere grote wegen zoals de Nieuwpoortsesteenweg, Gistelsesteenweg, Zandvoordestraat, Kennedyrondpunt en Dr. E. Moureauxlaan", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.Ook Groen zou het voorstel van N-VA graag uitbreiden. "Groen wil, naast het door ons gesteunde voorstel voor tunnels onder zwarte punten, ook 'kindlinten' voorstellen. Dat zijn veilige fietsroutes naar scholen en speelpleinen die als knooppunten moeten dienen bij het bekijken van mobiliteit. In dat opzicht moet er volgens ons in Oostende dringen werk gemaakt worden van een uitbreiding van het aantal fietsstraten waar auto's fietsers niet mogen inhalen", aldus gemeenteraadslid Belinda Torres-Leclercq. Open VLD steunt mee het voorstel. "In een dergelijk dossier over veilige doorsteken voor fietsers kunnen er eigenlijk alleen maar voorstanders zijn. Dus als de centen ervoor gevonden worden, lijkt er niets de voorgestelde fietstunnels nog in de weg te staan. De belangrijkste boodschap is dan ook dat alle partijen hierover grotendeels op dezelfde lijn staan", besluit schepen Kurt Claeys. (JGO)