Dat de oranje suggestiestroken niet werden doorgetrokken tot het einde van de Stationsstraat heeft volgens de burgemeester alles te maken met het budget dat hiervoor beschikbaar was. Er was geen geld om de stroken door te ...

Dat de oranje suggestiestroken niet werden doorgetrokken tot het einde van de Stationsstraat heeft volgens de burgemeester alles te maken met het budget dat hiervoor beschikbaar was. Er was geen geld om de stroken door te trekken. Nog volgens de burgemeester zijn fietssuggestiestroken niet opgenomen in het verkeersreglement en hebben ze dus ook geen wettelijk kader. Fietsers hebben geen specifieke rechten op deze stroken. In tegenstelling tot een fietspad mogen andere gemotoriseerde voertuigen wel op deze stroken rijden. De stroken worden aangelegd om de weg visueel te versmallen en zo de snelheid van de auto's te verlagen en de veiligheid van de fietser te verhogen. De parkeerstroken liggen naast de rijweg. Los van de fietssuggestiestroken moeten bestuurders die de rijweg oprijden dat verkeer voorlaten. "Dat er door sommige automobilisten nog veel te snel gereden wordt, kunnen we met het plaatsen van borden niet verhinderen. Het gaat om een mentaliteitswijziging. Wie te snel rijdt, moet begrijpen dat hij hiermee andere weggebruikers in gevaar brengt, verkeersborden helpen hier niet bij." (CLY)