In de opdracht voor de dorpskernvernieuwing was bepaald dat aannemer Persyn in de Donkerweg in het onbewoonde stuk naar de Melkweg toe een fietspad moest aanleggen. Dat gebeurde waar de afvoerriolen werden aangelegd, maar het fietspad werd niet doorgetrokken tot aan de Melkweg. Het fietspad zou moeten aansluiten met het vroegere asfaltwegeltje, maar dat lijkt onderbroken. "We gaan moeten bekijken wat we met die ...

In de opdracht voor de dorpskernvernieuwing was bepaald dat aannemer Persyn in de Donkerweg in het onbewoonde stuk naar de Melkweg toe een fietspad moest aanleggen. Dat gebeurde waar de afvoerriolen werden aangelegd, maar het fietspad werd niet doorgetrokken tot aan de Melkweg. Het fietspad zou moeten aansluiten met het vroegere asfaltwegeltje, maar dat lijkt onderbroken. "We gaan moeten bekijken wat we met die zone rond het bufferbekken zullen aanvangen. Het is mogelijk dat daar nog een stukje verhard moet worden. Ik zal de situatie ter plaatste gaan bekijken", antwoordt burgemeester Lieven Vanbelleghem.Twee dagen na elkaar heeft men op het traject van het fietspad met een walsmachine heen en terug gedaverd om op de aangevoerde steenslag de opgelegde verdichting te bekomen. Daarop wordt beton gegoten. In de Donkerweg zitten de riolen ondergronds. Een huzarenstukje in het smal steegje dat tot een goed einde werd gebracht. Straks zal men de afvoerbuizen van de huizen in de Donkerweg aansluiten aan de riolen. "Daarna komen de nutsmaatschappijen terug naar de werf om de voorzieningen te installeren. Pas dan kan de straat van verharding voorzien worden. In normale omstandigheden zou de Donkerweg moeten geasfalteerd zijn tegen begin december."Maar wat zal er gebeuren met de tijdelijke werfweg tussen de Donkerweg en de Boezingestraat? "Eerst moeten de werken in de Donkerweg volledig afgewerkt zijn. Optioneel zou het kunnen dat we daar een definitieve weg van maken om de veiligheid van de bewoners van de Donkerweg te verhogen, maar daarvoor moeten we een bouwvergunning aanvragen. Welke verkeersrichting in de Donkerweg straks moet aangehouden worden? Dat is koffiedik kijken. Het einde van de Donkerweg, richting kerk, zou enkel toegankelijk gemaakt kunnen worden voor fietsers. We moeten ook rekening houden wat de verkaveling van het hof Lemahieu zal teweegbrengen. Van de ontwikkeling van die site ken ik geen timing. In ieder geval kan een bevraging van de buurt duidelijk maken welke voorkeur ze uitspreken", besluit burgemeester Vanbelleghem. (pco)