Omdat zij haar enig inkomen haalt uit het kinderonthaal dat deel uitmaakte van de vzw Kindercentrum, ziet Nadine de toekomst somber in. Gemeenteraadslid Guy Van den Eynde van het oppositiekartel Open VLD/N-VA kaartte dit dinsdagavond aan in de gemeenteraad. Hij stelt dat de stad daarover ten laatste vandaag vrijdag 7 november moet beslissen en die beslissing moet doorgeven aan de provincie waarna de Bestendige Deputatie de zaak volgende donderdag 14 november goedkeurt.
...

Omdat zij haar enig inkomen haalt uit het kinderonthaal dat deel uitmaakte van de vzw Kindercentrum, ziet Nadine de toekomst somber in. Gemeenteraadslid Guy Van den Eynde van het oppositiekartel Open VLD/N-VA kaartte dit dinsdagavond aan in de gemeenteraad. Hij stelt dat de stad daarover ten laatste vandaag vrijdag 7 november moet beslissen en die beslissing moet doorgeven aan de provincie waarna de Bestendige Deputatie de zaak volgende donderdag 14 november goedkeurt.Guy Van den Eynde: "De provincie moet volgens het college beslissen wat het wordt: de Zuidkant van het tracé langs de spoorweg waar Nadine Vervaeck woont of de Noordkant waar je eigenlijk tot over het Gaverke de fietssnelweg recht kan doortrekken. Daarbij moet je rekening houden met de vier meter breedte die de fietssnelweg blijkbaar nodig heeft. Maar in de omgeving van de woning van Nadine gaat het in totaal over elf meter waarvan vier voor de fietsers en de rest als buffer. Waardoor de woning met het kinderonthaal dreigt onteigend te worden en weg moet, met eveneens achtergelegen gronden in bezit van andere eigenaars. Een vreemde zaak vind ik dat. Want uit andere documenten en verslagen blijkt dat bijvoorbeeld in de omgeving van het bedrijf Eurotapis drie meter zou volstaan zodat daar geen onteigeningen zouden nodig zijn. Klinkt toch heel paradoxaal, niet? En wat ik ook niet vind kunnen is dat niemand van het schepencollege ook maar een bezoekje heeft gebracht aan Nadine Vervaeck. Terwijl de provincie dat wel deed en daarvoor twee medewerkers naar de Tapuitstraat 35 stuurde."Het stadsbestuur adviseert de Bestendige Deputatie in Brugge om de fietssnelweg aan de zuidkant van de spoorlijn in de omgeving van de Waterhoek en het Gaverke aan te leggen en door te trekken. Wat het uiteindelijk wordt zal de Deputatie nog voor eind deze maand beslissen. Eerder vond al een intergemeentelijke vergadering plaats over de aanpak en het traject van de fietssnelweg Kortrijk-Gent, onder andere op het grondgebied van Waregem.Schepen van Openbare Werken Philip Himpe: "Toen al stelde de provincie voor om voor de zuidkant te kiezen. Brugge wil daarmee vermijden dat de fietsweg zich voortdurend moet slingeren van zuid naar noord langs de spoorlijn. Maar na de beslissing van eind deze maand is het nog lang niet gedaan. Integendeel: iedereen die er niet mee akkoord gaat, kan tijdens het openbaar onderzoek daarover een bezwaarschrift indienen. Dan volgen eventuele procedures en zal het nog jaren duren eer het allemaal een feit is. De realisatie van het project zelf is in elk geval niet voor deze legislatuur."Met de keuze voor de zuidkant dreigen er in elk geval onteigeningen. Onder andere een woning met kinderonthaal aan de Tapuitstraat 35. Nadine Vervaeck is in elk geval niet van plan te stoppen met het onthaal van kinderen. Momenteel heeft zij er acht voor wie zij overdag zorgt. De komende jaren wil ze haar werk blijven doen, op dezelfde plek en in dezelfde woning. (DJW)