Fietspaden langs Stadense Provinciebaan en Diksmuidesteenweg worden vernieuwd

Redactie KW

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) trekt in het kader van het Vlaamse Relanceplan dit jaar 400.000 euro uit voor nieuwe fietspaden in Staden. Zowel langs de Provinciebaan als langs de Diksmuidesteenweg en Sint-Jansstraat wordt het rijcomfort en de veiligheid van fietsers verhoogd.

De Vlaamse Regering maakt via het Vlaamse Relanceplan in 2021 335 miljoen euro vrij voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen, zo blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

In West-Vlaanderen situeren twee fietsprojecten zich op het grondgebied van Staden: op de Provinciebaan tussen huisnummer 16 en 22 en langs de Diksmuidestraat ter hoogte van de Vuilpanstraat tot aan de Sint-Jansstraat 125.

Boomwortelonderzoek

Langs de N36 is de asfaltverharding van de fietspaden op verschillende plaatsen uitgerafeld. “Bedoeling is om de toplaag te vervangen en zo het rijcomfort te verhogen.”

“Ter hoogte van de Diksmuidestraat 132 zijn er ook betonplaten opgedrukt door boomwortels. Een boomwortelonderzoek moet uitwijzen welke techniek het meest geschikt is om een fietspad in asfalt aan te leggen”, verduidelijkt Bert Maertens.

Geen omgevingsvergunning nodig

Op de N313 bestaat het fietspad uit klinkers die op hetzelfde niveau als de rijweg liggen. Waarschijnlijk komen er verhoogd aanliggende fietspaden in asfaltverharding. Dit moet nog besproken worden met de gemeente.

“Voor de twee projecten is er geen omgevingsvergunning nodig, omdat het gaat om beperkte oppervlaktes waar de bestaande verharding wordt omgevormd naar een asfaltverharding. Voor het project langs de N36 voorziet Vlaanderen 150.000 euro. In het dossier langs de N313 gaat het om 250.000 euro”, weet Bert Maertens.

De bedoeling is dat het gemeentebestuur van Staden en het Agentschap Wegen en Verkeer begin 2021 in de beide dossiers tot een gemeenschappelijk standpunt komen . Daarna worden de verdere stappen en timing van de werken bepaald.

‘Een van de grootste ergernissen’

Volgens gemeenteraadslid Jan Depla zijn verkeersveiligheid en mobiliteit een topprioriteit voor N-VA Staden. “Slechte fietspaden behoren jammer genoeg tot de grootste ergernissen van de mensen uit onze gemeente. Deze Vlaamse investering helpt mee aan de oplossing van dit probleem en dat juichen we toe. In de toekomst blijven we ons volop inzetten voor betere fietspaden in drie deelgemeentes.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.