Tijdens de werken zullen verkeerslichten op de rijweg worden geplaatst, waardoor het verkeer alternerend moet rijden. Di...

Tijdens de werken zullen verkeerslichten op de rijweg worden geplaatst, waardoor het verkeer alternerend moet rijden. Dit zal hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer. Aan de fietsers wordt gevraagd over te steken en aan de overkant het fietspad te gebruik, dat tijdelijk als dubbelrichtingsfietspad zal functioneren.De werken worden uitgevoerd in 20 werkdagen en zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt gestreefd naar een uiterste einddatum op 1 december.De bewoners langs het tracé die hinder kunnen ondervinden van de werken zullen een brief ontvangen van de uitvoerende aannemer.