Ooit stonden er nog plastieken paaltjes, maar door het razend sluipverkeer werden ze algauw van de baan gereden. Verder in de straat staan er sinds lange tijd kleine haagjes tussen het fietspad en de weg als bescherming...

Ooit stonden er nog plastieken paaltjes, maar door het razend sluipverkeer werden ze algauw van de baan gereden. Verder in de straat staan er sinds lange tijd kleine haagjes tussen het fietspad en de weg als bescherming. Bij veel fietsers rijst dan ook de vraag of ze niet kunnen doorgetrokken worden tot aan het centrum van het dorp en zo de wagens trager te doen rijden. Binnenkort is het fietspad opnieuw niet meer toegankelijk voor de fietsers. Vaak wordt het fietspad namelijk gezien als parkeerstrook. Wellicht komt dit door de nodige verkeersborden die er ontbreken aan de kant van de weg."De komende twee weken worden er plooibakens gezet ter afscherming van de fietsers", reageert Koen Meersseman, schepen van Mobiliteit. "Er is uiteraard geen tekort aan verf voor belijning. De werken zijn identiek uitgevoerd op basis van de voorschriften bepaald voor een fietspad op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk door de provincie. Ik wil er ook op wijzen dat de situatie dezelfde is als voor de werken. Een haag voorzien is geen optie door de aanwezigheid van leidingen onder de locatie."