In Kortemark is de aanleg van een tweerichtingsfietspad bezig dat bestaat uit zowel asfalt- als betonstukken. De bouw van het fietspad, dat in eerste instantie Kortemark met Zarren op een veilige manier moet verbinden, is een proces dat al 15 jaar duurt. Al in 2003 werd het plan goedgekeurd door de toenmalige burgemeester Maurits Borlé. In 2007 onteigende schepen van Ruimtelijke Ordening Toon Vancoillie met het nodige respect huizen die het fietspad in de weg lagen. Hij wou ervoor zorgen dat het fietspad een rechte lijn ...