Op maandag 1 april hield Fietsersbond Ieper voor de start van de gemeenteraad een ludieke actie om het nieuwe bestuur te herinneren aan enkele verkiezingsbeloftes. "Elke Ieperse politieke partij heeft zich voor de verkiezingen uitgesproken voor fietsstraten in het centrum", zegt voorzitter Johan Vanhaverbeke van Fietsersbond Ieper. "We hopen dan ook op relatief korte termijn de eerste fietsstraat van de stad te mogen verwelkomen. In eerste instantie denken we hiervoor aan de as Menenstraat-Grote Markt-Boterstraat."

"Vlotter, veiliger, comfortabeler"

Een tweede element waar er een brede consensus over bestaat, is het verhogen van het fietscomfort. Het derde element is het verhogen van de eenvormigheid (voorspelbaarheid) van de infrastructuur en dus ook de veiligheid. "We hoeven er geen tekeningetje bij te maken dat sommige straten in de stad eerder thuishoren in Parijs-Roubaix, dan in Ieper", gaat Johan Vanhaverbeke verder. "Minder onbefietsbare kasseien en minder drempels voor fietsers zijn een belangrijke maatregelen om meer mensen te laten kiezen voor de fiets. Daaraan gekoppeld zou het goed zijn dat dezelfde types van wegen ook dezelfde inrichting krijgen. Dat verhoogt de voorspelbaarheid voor de weggebruikers en dus ook de veiligheid. In dorpskernen pleiten wij concreet voor een maximumsnelheid van 30km./u. Hetzelfde snelheidsregime willen we voor invalswegen tot de stad waar een fietspad niet mogelijk is. Daar moeten fietssuggestiestroken bovendien de plaats van de fietser accentueren."

De Ieperse Fietsersbond deelde figuurlijk de onderdelen voor een goed fietsbeleid uit en overhandigde een lijst met 205 kansen. "De gemeenteraadsleden betraden het Aurisgebouw via een geïmproviseerde fietsstraat. De burgemeester en elke schepen ontvingen daarnaast een fietsonderdeel (stuur, kader, bel, wiel, ...) met een boodschap. Vorig jaar maakten we al een nota op met kansen om van Ieper dé fietsstad van Vlaanderen te maken. Naar analogie met de 205 punten uit het bestuursakkoord, overhandigen we voor deze gemeenteraad een lijst met 205 kansen om fietsen in Ieper vlotter, veiliger en comfortabeler te maken."

Verschillende opties

Op de gemeenteraad zelf greep Veerle Billiau (Groen) de actie aan om te pleiten voor fietsstraten. "In het programma van Groen Ieper werd uitdrukkelijk gepleit voor een fietsvriendelijk Ieper, met autoluwe binnenstad en voorrang voor de kwetsbare weggebruiker", zei Veerle Billiau. "In het geval van de fietser in de binnenstad, via fietsstraten. De fietsersbond denkt hierbij aan de as Menenstraat - Grote Markt (Oost-West), Groen Ieper denkt aan de as Boomgaardstraat - Dehaernestraat (Noord-Zuid). De perfecte aanvulling. Daar de Boomgaardstraat naar aanleiding van de gesplitste riolering volledig zal worden opengelegd, lijkt het ons urgent om doordacht te werk te gaan bij de heraanleg. Groen Ieper vatte de koe bij de horens, en gaf landschapsarchitect in spé Alexander Snick de opdracht om een uitgekiend plan uit te werken voor het onderdeel Boomgaardstraat. Het sluit aan bij de historische look en feel van de straat, zorgt voor de aanwezigheid van functioneel groen, houdt rekening met de hippe buurt die de Boomgaardstraat nu is en volgens dit plan kan de straat ook in die richting verder evolueren. Auto's worden niet geweerd uit de straat, wel wordt doorgaand verkeer ontraden. Parkeerplaatsen voor bewoners blijven behouden. De Dehaernestraat kan eventueel verder in deze stijl worden ingericht."

"De herinrichtingsplannen van de Boomgaardstraat zijn momenteel in ontwikkeling", reageerde schepen Ives Goudeseune (SP.A). "Bepaalde elementen in het doorgestuurde plan van Groen komen hierbij ook aan bod. Wat betreft de fietsstraten heeft het nu geen zin om hieromtrent een individuele beslissing te nemen, dit dient gekaderd te worden in een fietsnetwerk en een globaal mobiliteitsplan. Het is wel zo dat de heraanleg zodanig kan worden uitgevoerd dat er in de toekomst een fietsstraat kan worden voorzien op deze locatie. Maar ik wil u bedanken voor de positieve insteek. Uw voorstel lijkt me geenszins een vijandig bod om het dossier over te nemen."

(TOGH)

Op maandag 1 april hield Fietsersbond Ieper voor de start van de gemeenteraad een ludieke actie om het nieuwe bestuur te herinneren aan enkele verkiezingsbeloftes. "Elke Ieperse politieke partij heeft zich voor de verkiezingen uitgesproken voor fietsstraten in het centrum", zegt voorzitter Johan Vanhaverbeke van Fietsersbond Ieper. "We hopen dan ook op relatief korte termijn de eerste fietsstraat van de stad te mogen verwelkomen. In eerste instantie denken we hiervoor aan de as Menenstraat-Grote Markt-Boterstraat."Een tweede element waar er een brede consensus over bestaat, is het verhogen van het fietscomfort. Het derde element is het verhogen van de eenvormigheid (voorspelbaarheid) van de infrastructuur en dus ook de veiligheid. "We hoeven er geen tekeningetje bij te maken dat sommige straten in de stad eerder thuishoren in Parijs-Roubaix, dan in Ieper", gaat Johan Vanhaverbeke verder. "Minder onbefietsbare kasseien en minder drempels voor fietsers zijn een belangrijke maatregelen om meer mensen te laten kiezen voor de fiets. Daaraan gekoppeld zou het goed zijn dat dezelfde types van wegen ook dezelfde inrichting krijgen. Dat verhoogt de voorspelbaarheid voor de weggebruikers en dus ook de veiligheid. In dorpskernen pleiten wij concreet voor een maximumsnelheid van 30km./u. Hetzelfde snelheidsregime willen we voor invalswegen tot de stad waar een fietspad niet mogelijk is. Daar moeten fietssuggestiestroken bovendien de plaats van de fietser accentueren."De Ieperse Fietsersbond deelde figuurlijk de onderdelen voor een goed fietsbeleid uit en overhandigde een lijst met 205 kansen. "De gemeenteraadsleden betraden het Aurisgebouw via een geïmproviseerde fietsstraat. De burgemeester en elke schepen ontvingen daarnaast een fietsonderdeel (stuur, kader, bel, wiel, ...) met een boodschap. Vorig jaar maakten we al een nota op met kansen om van Ieper dé fietsstad van Vlaanderen te maken. Naar analogie met de 205 punten uit het bestuursakkoord, overhandigen we voor deze gemeenteraad een lijst met 205 kansen om fietsen in Ieper vlotter, veiliger en comfortabeler te maken."Op de gemeenteraad zelf greep Veerle Billiau (Groen) de actie aan om te pleiten voor fietsstraten. "In het programma van Groen Ieper werd uitdrukkelijk gepleit voor een fietsvriendelijk Ieper, met autoluwe binnenstad en voorrang voor de kwetsbare weggebruiker", zei Veerle Billiau. "In het geval van de fietser in de binnenstad, via fietsstraten. De fietsersbond denkt hierbij aan de as Menenstraat - Grote Markt (Oost-West), Groen Ieper denkt aan de as Boomgaardstraat - Dehaernestraat (Noord-Zuid). De perfecte aanvulling. Daar de Boomgaardstraat naar aanleiding van de gesplitste riolering volledig zal worden opengelegd, lijkt het ons urgent om doordacht te werk te gaan bij de heraanleg. Groen Ieper vatte de koe bij de horens, en gaf landschapsarchitect in spé Alexander Snick de opdracht om een uitgekiend plan uit te werken voor het onderdeel Boomgaardstraat. Het sluit aan bij de historische look en feel van de straat, zorgt voor de aanwezigheid van functioneel groen, houdt rekening met de hippe buurt die de Boomgaardstraat nu is en volgens dit plan kan de straat ook in die richting verder evolueren. Auto's worden niet geweerd uit de straat, wel wordt doorgaand verkeer ontraden. Parkeerplaatsen voor bewoners blijven behouden. De Dehaernestraat kan eventueel verder in deze stijl worden ingericht.""De herinrichtingsplannen van de Boomgaardstraat zijn momenteel in ontwikkeling", reageerde schepen Ives Goudeseune (SP.A). "Bepaalde elementen in het doorgestuurde plan van Groen komen hierbij ook aan bod. Wat betreft de fietsstraten heeft het nu geen zin om hieromtrent een individuele beslissing te nemen, dit dient gekaderd te worden in een fietsnetwerk en een globaal mobiliteitsplan. Het is wel zo dat de heraanleg zodanig kan worden uitgevoerd dat er in de toekomst een fietsstraat kan worden voorzien op deze locatie. Maar ik wil u bedanken voor de positieve insteek. Uw voorstel lijkt me geenszins een vijandig bod om het dossier over te nemen."(TOGH)