De actievoerders verzamelden aan Het Perron op het stationsplein omstreeks 10.30 uur. Voorzitter Johan Vanhaverbeke van Fietsersbond Ieper legde eerst uit waar het voor de Fietsersbond om te doen is. "Een veilige zijdelingse afstand van één meter - zoals wettelijk voorzien - is in het centrum van Ieper eerder uitzondering dan regel. Het is voor veel fietsers herkenbaar: je begeeft je in de smallere straten van de stad en je voelt je heel onveilig, omdat de wagens die je inha...

De actievoerders verzamelden aan Het Perron op het stationsplein omstreeks 10.30 uur. Voorzitter Johan Vanhaverbeke van Fietsersbond Ieper legde eerst uit waar het voor de Fietsersbond om te doen is. "Een veilige zijdelingse afstand van één meter - zoals wettelijk voorzien - is in het centrum van Ieper eerder uitzondering dan regel. Het is voor veel fietsers herkenbaar: je begeeft je in de smallere straten van de stad en je voelt je heel onveilig, omdat de wagens die je inhalen veel te dicht rijden. Sommige fietsers wijken dan uit naar het trottoir, wat absoluut niet aangewezen en zeker niet veiliger is voor voetgangers. Aan de automobilisten vragen we dan ook om de wettelijke zijdelingse afstand te respecteren: één meter binnen de bebouwde kom, en anderhalve meter erbuiten. Als er geen plaats voldoende is om in te halen, dan is het veiliger dat de automobilist even achter de fietser(s) blijft."De Fietsersbond had ook een boodschap voor het Ieperse stadsbestuur. "Aan het stadsbestuur vraagt de vereniging om meer ruimte te geven aan de fietser door het invoeren van fietsstraten en het autoluwer maken van de binnenstad", zegt Johan Vanhaverbeke, die een levensgrote dwarsdoorsnede van de Boterstraat meegebracht had om zijn punt te illustreren. "Mocht er in de Boterstraat altijd één meter afstand bewaard worden, dan is het voor automobilisten simpelweg onmogelijk om fietsers in te halen. De Boterstraat is dus de facto een fietsstraat. Het zou voor iedereen veel duidelijker zijn mochten het dan ook ingericht worden tot fietsstraat."Burgemeester Emmily Talpe tekende present om de fietsers gerust te stellen. "We zijn volop bezig met de opmaak van het mobiliteitsplan en ik kan jullie verzekeren dat er zeker de nodige aandacht zal besteed worden aan fietsers en fietscomfort. Wat fietscomfort betreft hebben we trouwens al een belangrijke ingreep gedaan door de kasseistroken op de Grote Markt te vervangen door fietssuggestiestroken. Ik ben alvast blij dat dit bij de fietsers in de smaak valt. Wij zijn met het stadsbestuur dan ook van plan om die oplossingen ook te voorzien in andere straten in het centrum. We zullen ook onderzoeken waar fietsstraten mogelijk zijn, maar wat ik in ieder geval niet wil is dat die dan aangeduid worden met die felrode verf zoals je andere steden ziet. We moeten ook oog hebben voor esthetiek", besloot burgemeester Emmily Talpe. (TOGH)