De stroken zouden de straten veiliger moeten maken voor de gebruikers, in het bijzonder voor de fietsers. Met de aanleg van stroken van 1 meter breed wordt de weg versmald en duidt men de positie van de fietser aan. De fietser zou daarbij een groter gevoel van veiligheid krijgen.

Maar sinds 1 januari 1991 mogen fietsers in de bebouwde kom naast elkaar rijden als ze het tegenliggend verkeer niet hinderen. Met deze cosmetische ingreep draait de stad de klok met een kwarteeuw terug. Fietsers denken dat ze op de suggestiestroken moeten blijven en rijden voortaan netjes achter elkaar. Automobilisten verwachten hetzelfde wat leidt tot meer conflicten op de weg als fietsers toch hun recht, om naast elkaar te rijden, opnemen.

De Vossensteert/Bossuytlaan heeft een gemiddelde breedte tussen 4m85 en 5m20 waardoor deze tweerichtingsstraat niet geschikt is voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken. Bovendien vloekt de aslijn (middenstreep) met het concept van suggestiestroken omdat ze auto's weer naar rechts duwt. Het recent vernieuwde fietsvademecum adviseert fietssuggestiestroken van minimum 1m70 tot 2 meter. "In dat geval zou de Vossensteert/Bossuytlaan quasi volledig in het okergeel moeten worden geschilderd zodat we dan eigenlijk, indien éénrichtingsverkeer en/of ander drastische ingrepen niet in aanmerking komen, momenteel maar tot één mogelijke oplossing komen: maak van de Vossensteert/Bossuytlaan een fietsstraat!", besluit de fietsersbond.