Op die manier willen raadslid Mario Verhellen en zijn collega's de aandacht vestigen op de fietsvergoed...

Op die manier willen raadslid Mario Verhellen en zijn collega's de aandacht vestigen op de fietsvergoeding die de stad voorziet voor haar personeel. De partij vraagt de som te verhogen van 20 eurocent naar 22 eurocent per kilometer. 'Dat is nu al het geval voor het personeel van Sportbeheer',zegt raadslid Verhellen. Vorig jaar maakten 350 van de 500 personeelsleden - onderwijs niet meegerekend - gebruik van deze fietsvergoeding. De SP.A vraagt ook meer parkeerruimte in het centrum voor fietsers(DJW/ foto DJW)