Zwart verkeersknelpunt maakt deel uit van beleidsplan

Schepen Wim Janssens aan het voetgangersbruggetje, tegenover de parking van de tabakshop. © Myriam Van den Putte
Redactie KW

Cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters tonen aan dat het aantal zwarte verkeersknelpunten in West-Vlaanderen met ruim 25 % is gedaald ten opzichte van vorig jaar, in tegenstelling tot de stijging in heel Vlaanderen (van 287 naar 302). Vorig jaar werden in onze provincie 26 van de 44 gevaarlijke kruispunten aangepakt, dit jaar zouden dat er 32 moeten zijn. Ook De Panne staat in die lijst, met de Duinkerkekeiweg, de Moeresteenweg en de N39 richting Duinkerke en richting Nieuwpoort.

“We zijn ons zeker bewust van de gevaarlijke situatie”, zegt eerste schepen Wim Janssens. “Er ligt een dubbelrichtingsfietspad over dit kruispunt. Chauffeurs zien een fietspad, maar beseffen dikwijls niet dat er fietsen van beide richtingen kunnen komen.”

“De combinatie met de parking van een tabakshop en vrachtverkeer maakt dat dit een gevaarlijk punt is. Er is helaas geen korte termijnoplossing mogelijk. Enkel grote infrastructuurwerken kunnen een oplossing bieden.”

“In het begin van de legislatuur hebben we de volledige zone langs de N39 (Dijk van Adinkerke), van aan het voetgangersbruggetje tot voorbij dit kruispunt met de Moeresteenweg, mee opgenomen als beleidsdoelstelling binnen het kader ‘Leefbaar Adinkerke’.”

Leefbaar houden

“Er zijn in Adinkerke de voorbije decennia grote woonwijken bijgekomen en het toenemende verkeer zorgt ervoor dat de woonkern onder druk staat. Het gemeentebestuur moet maatregelen nemen om Adinkerke leefbaar te houden. De woonkern werd verdicht, de tabakshandel blijft prominent aanwezig, gewone winkels verdwijnen en de verkeersdruk neemt alsmaar toe.”

“De geplande omleidingsweg zal de verkeersstroom binnen de dorpskern oplossen. Het gemeentebestuur moet harder wegen op het procesverloop en lokale bewoners moeten meer voordeel halen uit milderende maatregelen die bij de overheden worden afgedwongen. Het belang van de zwakke weggebruiker moet hierbij centraal staan.”

“Het creëren van een ‘waterplein’ (een gelijkvloerse ophaalbrug over de vaart, gecombineerd met zitbanken en ontmoetingsplaats) aan de huidige voetgangersbrug zorgt voor een comfortabele verbinding tussen het dorp en ’t Veld. Het waterplein, samen met een veiliger fietspad aan de zijde van de vaart en een mogelijke aanlegplaats voor de pleziervaart, wordt zo een toeristisch-recreatief knooppunt.”

“Gesprekken met de Vlaamse Waterweg en AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) verliepen positief. Het dossier is opgestart en de intentie is er om dit te realiseren. Maar een duidelijk signaal in de richting van de Vlaamse administratie kan zeker geen kwaad!”, meent schepen Janssens.

Groene corridor

De ‘groene corridor’ (een inrichtingsplan tot parkgebied) tussen de Stationsstraat en de Houtstraat, samen met een verbeterd woonconcept in de wijk Cosynmolen, moet ruimte en adem geven aan de buurtbewoners.

In de Doornstraat kan een nieuw, kleinschalig woonconcept worden gerealiseerd. De site rond de Vijvers Markey wordt opnieuw ingericht en krijgt een echte parkfunctie met een groot speelplein, een nieuwe hondenlosloopweide, en plaats voor ontmoeting. Het plein aan de Garzebekeveldstraat krijgt een multifunctionele herinrichting. (MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.