West-Vlaamse gemeenten brengen 160 gevaarlijke knelpunten op weg naar school in kaart

Olaf Verhaeghe

De West-Vlaamse gemeentebesturen brachten in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) 160 gevaarlijke verkeerssituaties op weg naar school. Voor heel Vlaanderen gaat het om maar liefst 801 zulke knelpunten. Minister Lydia Peeters belooft een snelle aanpak op de gewestwegen en ook geld vrij om schoolroutes op gemeentewegen verkeersveiliger te kunnen maken. In totaal gaat het om zo’n 30 miljoen euro.

Eind vorig jaar riep Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) de lokale besturen op om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes in kaart te brengen. In totaal gingen 179 Vlaamse gemeenten in op de oproep van de minister en brachten in totaal 801 knelpunten op gewestwegen in kaart.

Voor West-Vlaanderen bogen 39 gemeenten zich over de schoolroutes voor fietsende kinderen. Zij zagen in totaal 160 gevaarlijke verkeerssituaties. Het gaat dan vooral om onveilige kruispunten, een gebrek aan goede fietsinfrastructuur of veilige oversteekplaatsen en fietspaden.

“Wij gaan daar onmiddellijk mee aan de slag”, oppert minister Peeters. “Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de gevraagde maatregelen overal zo snel mogelijk uitvoeren. En uiteraard staat onze deur ook open om andere problemen en knelpunten aan te pakken. Op die manier krijgen we nog meer mensen op de fiets, in een verkeersveilige omgeving.”

Lokale knowhow

De Vlaamse minister van Mobiliteit wil vooral de samenwerking tussen lokale besturen en de Vlaamse overheid verbeteren en zorgen voor een versnelde aanpak van verkeersproblemen. De provinciale verkeersveiligheidstafels waar lokale besturen en lokale politiezones aansloten, passen in dat plan. “We hebben heel wat suggesties maar vooral ook bekommernissen gehoord”, aldus de minister nog. “Vooral de tijd die nodig is voor kleine infrastructurele ingrepen blijft een probleem. Lokale besturen kennen hun eigen terrein het best en weten als geen andere welke maatregelen effectief bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Die knowhow moeten we zeker gebruiken.”

Concreet zet minister Peeters in op twee sporen: enerzijds de aanpak van de doorgespeelde knelpunten op gewestwegen, maar anderzijds ook subsidies voor de schoolroutes op gemeentewegen. “De lokale besturen krijgen zo de kans om ingrepen te doen voor meer verkeersveiligheid. Het gemeenschappelijke doel: alle fietsroutes voor verkeer van en naar school zo veilig mogelijk inrichten.” In totaal maakt Vlaanderen 30 miljoen euro vrij om schoolroutes veiliger te maken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.