Wervik en Geluwe voeren in paasvakantie fietszone in: “Grootste mobiliteitsomwenteling in jaren”

De Magdalenastraat in Wervik wordt binnenkort heel wat veiliger voor fietsers.© (Foto GF)
De Magdalenastraat in Wervik wordt binnenkort heel wat veiliger voor fietsers.© (Foto GF)
Redactie KW

Zowel het historische stadscentrum van Wervik als het centrum van de deelgemeente Geluwe worden vanaf maandag 12 april een fietszone: een bundeling van fietsstraten. Er geldt een zone 30 en auto’s mogen fietsers niet inhalen. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 58 euro.

De mobiliteitscommissie, de leden van de gemeenteraad en de scholen kregen het verkeersveiligheidsplan al te zien. “Op het gebied van mobiliteit is dit de grootste omwenteling in jaren”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project).

“En voor alle duidelijkheid: dit is geen Pynket-plan . Het een plan van een grote groep mensen met meer expertise dan ikzelf. Een keuze van de experten en het schepencollege. We willen de fietsers meer faciliteren. We willen plaats maken voor de zwakke weggebruiker. Er zal een gedrags- en mentaliteitswijziging nodig zijn. Het is geen strijd tegen iets, maar een strijd voor het verbeteren van de veiligheid van voetgangers en fietsers. Er ging een immense voorbereiding aan vooraf. Een aantal straten gaan meer verkeer krijgen. Er zullen knelpunten blijven. We hebben de waarheid niet in pacht.”

Belangrijkste fietsstraten

We overlopen met u even de voornaamste ingrepen.

De Koestraat wordt eenrichtingsverkeer tussen de Magdalenastraat en de Scherpenheuvelstraat in de richting van het Nationaal Tabaksmuseum.

Dit is geen strijd tégen iets, maar een vóór veiligheid van fietsers en voetgangers

Het eerste deel van de Magdalenastraat wordt ook eenrichting, verkeer in de richting van de Sint-Medarduskerk blijft mogelijk. Komende uit de richting Lege Kruisse, is het nu op het kruispunt met de Ten Brielenlaan een gevaarlijke situatie en dat wordt weggewerkt met een eiland waar het autoverkeer langs moet rijden en het verkeer in de Ten Brielenlaan voorrang heeft.

In de Ten Brielenlaan begint de fietszone ter hoogte van de Leopoldstraat, vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat wordt het eenrichting, verkeer in de richting van de Magdalenastraat blijft mogelijk. Er komt een poorteffect om de snelheid af te remmen.

In de Duivenstraat zullen fietsers op het einde van de weg de Speldenstraat mogen inrijden. Het verkeer in de richting Speldenstraat zal niet meer kunnen aanschuiven op twee vakken. Er komt op het einde een smalle vluchtheuvel om links of rechts af te slaan.

De Schoolstraat in Geluwe.© (GF)
De Schoolstraat in Geluwe.© (GF)

Fietsparadijs Geluwe

Ook het centrum van Geluwe wordt dus een fietszone in de Beselarestraat (tussen Sint-Denijsplaats en kruispunt De Courant), Kloosterstraat, Derde Lansiersstraat (tussen Beselarestraat en Kanterstraat), Schoolstraat, Jeruzalemstraat, Tuinwijk, Kerkstraat, Sint-Denijsplaats. “De Schoolstraat wordt eenrichting tot de Tuinwijk”, aldus Bart Pynket. “De Beselarestraat blijft twee richtingen.”

Directeur Luc Beyens van vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat wees in deze krant eerder al op het gevaar door het zwaar vervoer. Ingrijpende maatregelen om dat te weren aan de schoolomgevingen zijn er zo te zien niet direct. “Door het aanleggen van een fietszone gaan we het zwaar vervoer misschien ontmoedigen om de centra te nemen”, aldus schepen van Onderwijs Geert Bossuyt (sp.a).

“De Hellestraat, met daar twee vestigingen van het gemeenschapsonderwijs Futura, is niet meegenomen als een fietszone, omdat de ingang in de toekomst in de Loskaaistraat zal zijn, wanneer daar een nieuwe verkaveling komt”, aldus schepen Pynket.

Het plan komt ter goedkeuring op de gemeenteraad eind maart. De invoering gaat dus in vanaf maandag 12 april, halfweg de paasvakantie. Eerst komt er nog een algemene informatieronde, bij onder meer de ondernemersorganisatie Unizo en handelaars. “Het verkeersveiligheidsplan staat ook op de website van de stad en er komt ook een communicatieplatform”, zegt Bart Pynket. “We voorzien ook een Facebook Live. Door corona kunnen we jammer genoeg geen fysieke infovergaderingen organiseren.”

Het plan krijgt alvast nog een vervolg. “Uit de lijvige studie van de experten pikken we stelselmatige ideeën en voorstellen”, zegt Bart Pynket. “Deze nemen we mee in een beslissingsproces waaraan elke inwoner te gepasten tijde zal kunnen deelnemen.”

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kan u terecht op het mailadres verkeersveiligheid@wervik.be. Alle info op www.wervik.be/verkeersveilig.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.