Vlaanderen zorgt voor meer fietscomfort langs Brugse ring

Vlaams minister Lydia Peeters investeert in een beter fiestcomfort voor Brugge, langs de ring. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant vier verschillende ingrepen voor meer fietscomfort langs de R30 in Brugge in het kader van een ‘fietsrelance’. Ondertussen is de omgevingsvergunning goedgekeurd en de startdatum gekend voor het eerste fietsrelancedossier, namelijk dat ter hoogte van de Hoefijzerlaan in Brugge. De bestaande fietspaden in slechte staat worden volledig heraangelegd en de bestaande bushaltes worden vernieuwd. De werken zullen van start gaan na het zomers bouwverlof en zullen tot het einde van het jaar duren.

“Met deze projecten willen we het fietscomfort op de R30 in Brugge dat een druk bereden route is verbeteren en de keuze voor de (e-)fiets als vervoersmiddel stimuleren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Fietspaden

Minister Peeters wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden in West-Vlaanderen en dat vergt de nodige investeringen. “We hebben de afgelopen jaren massaal de fiets (her)ontdekt. Als we willen dat mensen steeds opnieuw kiezen voor de fiets als vervoermiddel dan moeten we zowel de fietsveiligheid als het fietscomfort verbeteren. Mensen zullen immers nog meer fietsen als dit veilig en comfortabel kan. Voor de vier dossier sin Brugge trek ik daarom 1,4 miljoen euro uit”, zegt Lydia Peeters.

Haar partijgenote Mercedes Van Volcem vult aan: “Als schepen bevoegd voor Openbaar Domein in de stad is het positief dat de minister deze belangrijke invalsweg naar de stad aanpakt. De inwoners waren reeds lang vragende partij. De minister onderzoekt dit jaar ook de ondertunneling van de Hoefzijerlaan en creatie van ‘de Ramblas’ en maakt daarvoor ook 600.000 euro vrij. Dit zou het oude stadscentrum veel leefbaarder maken.”

Meer veiligheid

Er zijn vier fietsrelancedossiers gepland langs de R30 in Brugge. De fietspaden tussen Warandebrug-Koolkerkse Steenweg worden heraangelegd voor meer comfort en veiligheid. Dit dossier is onderverdeeld in meerdere zones waarbij een deel van de fietspaden verhoogd wordt aangelegd, een deel van het fietspad in betonstraatstenen wordt vervangen door asfalt, het vrijliggend fietspad in slechte staat heraangelegd wordt en een deel vrijliggend wordt aangelegd.

Ter hoogte van de Warandebrug (noordzijde) worden markeringen aangebracht op de rijweg om de fietsers aan te zetten om het fietspad naast de brug te gebruiken. De omgevingsvergunning is ingediend en goedgekeurd. Een startdatum is momenteel nog niet gekend en zal worden besproken met de aannemer en de politie Brugge.

Verzakt

Buiten de Kruisvest, de zone tussen Kruispoort en Dampoort (kant Zuidervaartje), is het huidig fietspad in slechte staat. De klinkers zijn verzakt en worden vervangen door asfalt en verbreed. Tussen rijweg en fietspad komt een bredere redresseerstrook. De omgevingsvergunning is toegekend, de werken zullen vermoedelijk starten in het voorjaar van 2023.

Wat de fietspaden tussen Gentpoort en Katelijnepoort betreft, wordt langs de kant van het centrum een breed enkelrichtingsfietspad en een nieuwe bushaven aangelegd. De omgevingsvergunning werd inmiddels ingediend. Startdatum ligt nog niet vast.

Hoefijzerlaan

Tenslotte komen er in de Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat langs beide kanten comfortabele fietspaden en bushaltes. Voor dit dossier is de omgevingsvergunning goedgekeurd. Ook de startdatum staat concreet gepland. De uitvoering van de werken kan starten na het zomers bouwverlof. Dit zijn de eerste fietsrelancewerken in Brugge die zullen worden uitgevoerd.

Eerst zal er gewerkt worden aan de pare kant richting Bloedput, vervolgens is de onpare kant richting ‘t Zand aan de beurt. Voorafgaand aan de eigenlijke werken worden nutswerken uitgevoerd. Die zouden starten vanaf 8 augustus. Vanaf 3 oktober beginnen de eigenlijke werken. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van de kerstvakantie, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten.

Veiligheidsstrook

Wat staat er te gebeuren? Van kilometerpunt 6.664 tot 6,892 worden de huidige fietspaden aan beide zijden van de gewestweg heraangelegd. Dit project omvat het opbreken van verhardingen (dallen en mozaïekkasseien) vanaf de boordsteen tot aan de gevel en de heraanleg in asfalt van de fietspaden. Tussen fietspaden en parkeerstroken komt er een veiligheidsstrook.

Op het kruispunt met de Schouwvegersstraat (richting ‘t Zand) worden de resterende kleinschalige elementen opgebroken en vervangen door asfalt om het comfort van de fietser te verbeteren. Daarnaast worden de bestaande bushaven en uitstulpende bushalte vernieuwd op de Hoefijzerlaan zodat gebruikers van het openbaar vervoer comfortabel op de bus kunnen stappen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.