Nieuw dubbelrichtingsfietspad in Koekelare moet veiligheid fietsers verhogen

Burgemeester Lansens in deelgemeente Zande waar een nieuw fietspad wordt aangelegd. © EV
Redactie KW

Goed nieuws voor de fietsers in Koekelare want na ruim zes jaar onderhandelen, start na de zomer eindelijk de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad naar de deelgemeente Zande en verder richting Gistel. Het dossier werd op de laatste gemeenteraadszitting van 28 maart aan de raadsleden voorgelegd en na vele jaren van voorbereiding goedgekeurd en eindelijk klaar voor aanbesteding.

“Fietsers moeten momenteel nog op de rand van de betonnen rijweg rijden vanaf het kruispunt met de Korkentapstraat tot aan het centrum van Zande en verderop richting Gistel, wat niet bepaald veilig is”, duidt burgemeester Patrick Lansens (Vooruit). “Er passeert ook wel wat vrachtverkeer langs deze verbindingsweg richting Gistel, E40 en de kust. Het college heeft reeds in de vorige legislatuur beslist om er een fietspad aan te leggen. Na ruim zes jaar voorbereiding is het dossier nu klaar voor aanbesteding. Het gaat om een traject van 3,1 kilometer langs de Zandestraat, Sint-Andriesstraat en Schouttetenstraat in Koekelare en de Baan op Zande te Gistel-Zevekote.”

Snelheidsbeperking 50km/uur

“Er komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de rechterkant van de weg als je vanuit Koekelare richting Zande rijdt. Het fietspad zal in asfalt zijn en een comfortabele breedte van 2,50 meter hebben. Waar mogelijk, is een groene berm/veiligheidsstrook voorzien van 2 meter tussen fietspad en rijweg. Rechts van het fietspad, met een groene berm van 1,50 meter ertussen, komt waar mogelijk een nieuwe, bredere langsgracht voor de waterafvoer”, vervolgt de Koekelaarse burgervader.

“Er worden verschillende verkeersremmers aangebracht. De eerste bevindt zich ter hoogte van de Zandestraat 20/22 waar een wegversmalling wordt gerealiseerd en de toegestane verkeerssnelheid wordt teruggebracht tot 50 km/u. Die snelheid wordt ook van toepassing ter hoogte van de kern van Zande, waar nog twee wegversmallingen worden aangebracht langs weerszijden van de kern”, geeft Lansens nog mee.

Provinciaal Fietsfonds

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 1.722.107 euro. Dit bedrag wordt zo goed als volledig betoelaagd door de hogere overheid via het Provinciaal Fietsfonds. Het gemeentelijk aandeel is beperkt tot 69.334 euro.

De gemeente moest eerder wel de grondaankopen bekostigen (270.000 euro) om voldoende ruimte te hebben voor het nieuwe fietspad. Er diende een akkoord bereikt te worden met de eigenaars van 21 percelen grond en bovendien nog enkele pachters van de landbouwgronden, waar meer tijd vergde dan aanvankelijk gedacht.

De uitvoeringstermijn bedraagt 135 werkdagen. Het werk is opgedeeld in twee fasen en tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk, wel is de kern van Zande bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Fase 1 loopt van de Korkentapstraat tot aan de St Andriesstraat (ingang kern Zande), fase 2 van de kern tot Zevekote.

“Het dossier wordt in april voorgelegd aan de Provincieraad en begin mei aan de gemeenteraad van Gistel, waarna de openbare aanbesteding kan starten. Dit zal normaal resulteren in de aanduiding van een aannemer kort voor de zomervakantie. Wellicht kunnen de werken dan in het najaar starten. (Eric Vanhooren)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier