N-VA Knokke-Heist wil meldpunt voorbetere en veiligere fietspaden

Volksvertegenwoordige Cathy Coudyser: “In het meerjarenplan van Knokke-Heist staan tal van mogelijkheden om die Vlaamse stimulus aan te wenden.”© Dirk Meulders
Volksvertegenwoordige Cathy Coudyser: “In het meerjarenplan van Knokke-Heist staan tal van mogelijkheden om die Vlaamse stimulus aan te wenden.”© Dirk Meulders
Dirk Meulders
Dirk Meulders Medewerker KW

De Vlaamse Regering wil bijkomend investeren in fietsinfrastructuur en maakte hiervoor 150 miljoen euro extra vrij. Dat bedrag wordt verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonersaantal. Bij elke twee euro die Knokke-Heist investeert, legt Vlaanderen 1 euro bij tot maximaal 748.716,69.

“Die extra stimulans vanuit Vlaanderen moeten we in Knokke-Heist grijpen om onze geplande fietsinvesteringen uit te voeren en zelfs nog ambitieuzer te zijn”, aldus volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser.

“Voor september 2022 kan Knokke-Heist een aanvraag indienen met een beschrijving van de geplande investeringen. De plannen moeten gerealiseerd worden tegen eind 2025. In het meerjarenplan van Knokke-Heist staan tal van mogelijkheden om die Vlaamse stimulus aan te wenden”, aldus Cathy Coudyser.

Fietsnetwerk

“Zoals een fietsverbinding tussen Heulebrug en de Westkapellestraat. Langs de spoorweg in Duinenwater wordt een nieuw fietspad gerealiseerd. Er komt een fietsnetwerk langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan. Deze projecten samen staan geraamd op 525.000 euro. Los daarvan zijn er nog geplande investeringen in fietsstraten en fietsenstallingen, geschat op 600.000 euro. Daarmee kunnen we al 375.000 euro Vlaamse middelen ontvangen”, aldus Cathy Coudyser.

“De N-VA wil nog ambitieuzer zijn. We pleiten voor een meldpunt waar burgers kunnen aangeven welke bestaande fietspaden beter en veiliger kunnen. Bij de heraanleg van buurt- en leefstraten kunnen bijkomende ingrepen helpen om het autoverkeer te verminderen en meer plaats te voorzien voor fietsers. Dat zal helpen om inwoners en tweedeverblijvers nog meer de fiets te laten nemen voor boodschappen en verplaatsingen binnen de gemeente.”

Terughoudendheid

“Onze dienst is op de hoogte van de subsidieregeling in kader van het relanceplan van de Vlaamse Overheid en we hebben ook de administratieve vereisten doorgekregen om dossiers in te dienen”, reageert schepen Philippe Vlietinck.

“We geven wel het voorbehoud mee dat enige terughoudendheid moet ingebouwd worden over welke dossiers wel of niet in aanmerking kunnen komen. Want als we willen gebruik maken van de subsidiemogelijkheden moet elk dossier ook de Projectstuurgroep volgen, mogelijk met impact op de doorlooptijd van het dossier.”

“Veel fietspaden maken immers deel uit van een geïntegreerd dossier waarin ook wegenis, riolering en nutsvoorzieningen zitten zoals bijvoorbeeld de aanleg van de fietssnelweg binnen project Doortocht Heist.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.