Jong N-VA Zedelgem trekt aan de alarmbel: “Moeten er eerst doden vallen?”

© (Foto HV)
Redactie KW

Na een ongeval met een jonge fietser in de Groenestraat eerder deze maand, zijn Jong N-VA’ers Emma Casteleyn en Sam Vandoorne verontrust. Met het schooljaar in zicht uiten ze kritiek op het fietsbeleid in Zedelgem. Gekende gevaarlijke situaties worden gewoon niet aangepakt, verzuchten ze.

“In welke mate is de inrichting van de fietsstraten in de omgeving van de Zedelgemse scholen verbeterd?”, vroeg N-VA-fractieleider Eddy De Wispelaere zich in de jongste gemeenteraad af. Een antwoord over bijkomende signalisatie moest schepen Dehaemers uitstellen naar de volgende raad. In de fietsstraten die er in Zedelgem ook op vraag van de scholen kwamen, mogen motorvoertuigen geen fietsers inhalen, en niet sneller dan 30 km/u rijden. Een evaluatie van de veiligheid en het rijgedrag van chauffeurs in alle fietsstraten in de gemeente is volgens N-VA-raadslid De Wispelaere beslist welkom.

Volgens Jong N-VA Zedelgem meldt het VeloVeilig Rapport (HLN) maar liefst 112 gevaarlijke fietspunten in Zedelgem. Het punt waar op acht augustus een jonge fietser in de Groenestraat werd aangereden is er één van. Daar komen fietsers in de scherpe bocht samen met het autoverkeer. “De fietsstraten in de schoolomgevingen zijn een goed begin, maar niet zaligmakend. Veel gevaarlijke punten liggen immers daarbuiten. Ook in de Stadionlaan, de druk bereden straat naar het sportcomplex De Groene Meersen, is een fietsstraat aangewezen”, melden Sam Vandoorne en Emma Casteleyn (voorzitter en secretaris van Jong N-VA Zedelgem.) “Het gemeentebestuur kijkt toe hoe het Vlaamse Gewest sommige wegen heraanlegt, om dan de pluimen op eigen hoed te steken. Binnen onze gemeente is er gewoon geen fietsbeleidsplan die de gevaarlijke verkeerspunten probeert aan te pakken, hoewel het vijf na twaalf is.”

Met opnieuw veel jeugdige fietsers op de baan tijdens het komend schooljaar, dringt Jong N-VA Zedelgem er bij het gemeentebestuur op aan om de fietspaden in Zedelgem veiliger te maken. Ook voorlopige maatregelen om de verkeersveiligheid van jonge fietsers te verbeteren zijn volgens hen vereist, zoals betere wegmarkeringen, verkeersborden, verlichting, bredere fietspaden en bijkomende fietsstraten. “Moet er eerst een dode vallen vooraleer het gemeentebestuur de verkeersveiligheid van fietsers serieus zal nemen?”, vat Jong-NVA Zedelgem hun vraag om dringende actie samen. (HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.