Izegem keurt fietsaantakking aan Centrumbrug goed

© (Foto GF)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Op de gemeenteraad is er goedkeuring gegeven voor de aanleg van een nieuwe fietsaantakking op de Centrumbrug en Wandel op de Mandel. Het project maakt deel uit van het grotere Brugpark-dossier, waarbij er een groene wandel- en fietszone afgescheiden van het wagenverkeer in het centrum ontstaat.

“Het doel van dit ambitieus project is te zorgen voor een groenblauwe dooradering van de stadskern”, weet schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA). “ We ontharden de noordoever van het kanaal en leggen de Mandel gedeeltelijk open. Zo ontstaat er een groene fiets- en wandelzone. De Noord-Zuid verbinding (de Centrumbrug) wordt verbonden met een groene oost-westas (Wandel op de Mandel). Zo creëren we een volledig nieuw netwerk van groene fiets- en wandelverbindingen. Om de nodige ruimte hiervoor vrij te maken wordt de Noordkaai geknipt ter hoogte van de Dam. Tussen de Noordkaai en de Dam komt een fietspad te liggen. Aan de kant Roeselare, de westelijke zijde, komt een fietshelling.”

De plannen voor de renovatie en het vergroenen en ontharden van de Centrumburg vallen onder het vrijstellingsbesluit. “Het fietspad en de fietshelling is wel onderdeel van een omgevingsvergunningsaanvraag omdat het een gemeenteweg betreft”, weet de schepen. “Het fietspad zal uitgevoerd worden in okerkleurige asfalt en zal 3 meter breed zijn met een veiligheidsafstand van 1 meter aan weerzijden van het fietspad. Er komt ook openbare verlichting langs het pad.

Renovatie

In een ander punt is ook het bestek voor de renovatie van de Centrumbrug en de aanleg van het Brugpark goedgekeurd. Het gaat om een samenwerking tussen de Vlaamse Waterweg, de provincie en de stad. De oppositie hekelde dat de goedkeuring eigenlijk al in juli op het schepencollege passeerde en dat de raad dus volgens hen nog maar eens gepasseerd werd. “Wachten tot de gemeenteraad van vandaag was wegens hoogdringendheid van dit dossier niet mogelijk” ,aldus de schepen. “De aannemer moet immers nog dit jaar gegund zijn omdat de budgetten dit jaar voorzien zijn bij de Vlaamse Waterweg.”

Het aandeel van de stad in de raming bedraagt 471.852 euro. Hierbij werd rekening gehouden met de reeds toegekende subsidie Blauwgroene dooradering.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.