Fietstunnels nodig want Infrabel wil overwegen afschaffen

De Westernieuwweg zou straks een tunnel krijgen voor fietsers en voetgangers. © Foto Coghe
Redactie KW

Het fietstoerisme in Jabbeke dreigt in het gedrang te komen doordat Infrabel overwegen wil afschaffen. De spoorlijn Brugge-Oostende doorsnijdt heel wat fietsvriendelijke wegen in het noorden van de gemeente. Jabbeke wil daarom tunnels maken voor de fietsers.

Infrabel heeft de opdracht om overal in België te zorgen voor een beter en een meer beveiligd spoornet. Cruciaal daarin is de afschaffing van heel wat overwegen. Daarbij worden overwegen volgens hun belang ofwel vervangen door een tunnel of een brug, ofwel afgeschaft. Sinds enige tijd is de gemeente Jabbeke betrokken in een overleg met Infrabel. Aan de hand van een mobiliteitsanalyse wordt in overleg een wensbeeld opgesteld, waarbij de plannings- en ruimtelijke context, het huidige gebruik van de verschillende overwegen en de mogelijke alternatieven in kaart worden gebracht.

Ramp voor fietstoerisme

Twee jaar geleden werd de Kwesthagestraat daardoor afgesloten, maar ook de Hogeweg en de Bekedijkstraat tot zelfs de Westernieuwweg dreigen daardoor een knip te krijgen ter hoogte van de spoorwegovergang. Zo’n vaart zal het gelukkig niet lopen. Luc Puystiens, gewezen gemeenteraadslid en woonachtig in de Kwesthagestraat, zag eerder met lede ogen de overgang aan de Kwetshagestraat onderbroken worden op 1 juli 2019.

“Het verder afsluiten van polderwegen met een spoorwegovergang wordt een ramp voor het fietstoerisme. Voor het afsluiten van de Kwetshagestraat kwamen mensen uit alle richtingen om in de polders of naar de kust te fietsen. Nu moeten ze de Westernieuwweg nemen, maar dat is voor fietsers echt geen comfortabele weg. Als ze deze ook afsluiten, wordt dat een ramp. Voor de Hogeweg is er nog een boerderij tussen kanaal en de spoorweg. Deze dreigt dus helemaal afgesloten te geraken. Ik geloof niet dat ze de strategische verbinding van de Westernieuwweg zullen afsluiten, dat zou wel heel gortig zijn. Een tunnel kan een alternatief zijn, maar daar hangt natuurlijk een ferm prijskaartje aan”, zegt Luc.

Tijdswinst

Maar die tunnels komen er dus. “Het is niet alleen een kwestie van verkeersveiligheid voor Infrabel, maar ook van tijdswinst en dus eigenlijk opbrengst. Treinen moeten telkens vertragen bij een spoorwegovergang, daarom willen zij daarvan af en veilige overgangen, zonder passage van automobilisten of zwakke weggebruikers. Maar daar heeft de recreant natuurlijk geen verhaal aan”, beseft schepen van Mobiliteit Geert Deprée. “Voor de overweg Westernieuwweg, die ook van bovenlokaal belang is, kan er vermoedelijk geopteerd worden voor een vervangende tunnel. Infrabel zou de kostprijs van deze werken betalen. Deze overgang is ook van cruciaal belang voor het fietstoerisme in de regio”, weet Geert Deprée.

“Maar dit moet nog worden bestudeerd en afgesproken worden. De Kwetshage- en de Bekedijkstraat zijn zogenaamde niet-functionele oversteken. Daar hebben we als schepencollege al beslist om een tunnel te maken voor voetgangers en fietsers. We ramen elke investering hier op 100.000 euro , maar het is een investering voor minstens 20 jaar lang. We gaan hiermee van start eind volgend jaar.”

De bestaande tunnel in de Stationsstraat, aan het station van Jabbeke, zou een grondige renovatie krijgen. (PA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier