Fietsers baas aan de schoolpoorten: “Veiligheid vinden we heel belangrijk”

Gemeenteraadsvoorzitter Koen Bentein, burgemeester Dominique Cool en schepenen Peter Vantomme en Jean-Marie Callewaert in de fietsstraat in de Korte Ieperstraat. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

De schoolomgevingen zien er sinds deze week anders uit. Het gemeentebestuur liet de schoolstraten via opvallende belijning herinrichten als fietsstraten. “Dat betekent dat fietsers er altijd voorrang hebben en autobestuurders achter de fietsers moeten blijven”, zegt schepen Jean-Marie Callewaert.

Op verschillende plaatsen werden op dinsdag 25 oktober wegmarkeringen aangelegd. Zo zijn er nu fietsstraten in de omgeving van vijf basisscholen. “In een fietsstraat hebben de fietsers altijd voorrang. De autobestuurders moeten achter de fietsers blijven en mag ze dus niet inhalen”, zegt schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “Een fietsstraat wordt aan het begin aangeduid met een wit pictogram op een opvallende rode achtergrond, en ook met een bord. Op het einde moet er geen bord staan. Sowieso vervalt de fietsstraat op het einde van de straat. In straten waar er in twee richtingen gereden wordt, is er in het midden van de rijbaan een rode lijn om aan te geven aan de fietsers dat ze niet over de hele breedte van de weg mogen rijden.”

Fietsstraat

Voortaan zijn er dus twee fietsstraten in Langemark. “De fietsstraat ter hoogte van VBS Langemark loopt van het kruispunt met de Boezingestraat en Poelkapellestraat tot aan de Eeckhoutmolenstraat”, vervolgt Callewaert. “Aangezien er hier al fietssuggestiestroken aanwezig waren, komen hier geen extra fietspictogrammen. Die zijn er wel in de fietsstraat in de Korte Ieperstraat, waar GO! BS Ter Berken gelegen is.” De andere fietsstraten zijn in Poelkapelle, Sint-Juliaan en Madonna. “In Poelkapelle is de Nieuwplaats nu een fietsstraat. Bovendien werden ter hoogte van de school twee zebrapaden opnieuw geschilderd. In de Sint-Juliaanstraat loopt de fietsstraat van het kruispunt met de Brugseweg tot aan Hanebeekstraat. In de Madonna gaat het traject in de Klerkenstraat vanaf het kruispunt met de Gistelhofstraat tot aan het huisnummer 165C. De markeringen ter hoogte van de Gistelhofstraat worden in het kader van de wegenwerken op een later moment afgewerkt door aannemer Persyn.”

De auto’s moeten in de fietsstraat achter de fietsers blijven

Opvallend is dat het schooltje in Bikschote voorlopig niet aan bod gekomen is. “De leerlingen gaan langs de achterzijde naar binnen in de school in Bikschote. Met de geplande werken in Bikschote zullen we moeten kijken hoe we daar alles wat kunnen beveiligen, dat zal in die werken moeten meegenomen worden”, verduidelijkt Callewaert. “Het lokaal bestuur vindt veiligheid aan de scholen heel belangrijk. Sowieso was het al zone 30 aan de schoolpoorten, maar het kan zeker geen kwaad dat dit nog eens extra aangeduid wordt.”

Subsidie

Het bestuur maakte van de gelegenheid gebruik om ook in de Nieuwe Kalsijde in Langemark nieuwe wegmarkeringen aan te brengen. “In de Nieuwe Kalsijde worden de bestaande wegmarkeringen opnieuw geschilderd en wordt er een parkeerstrook aangelegd evenwijdig met de straat. Er zijn daar nu ook twee nieuwe zebrapaden. Het totale kostenplaatje zal iets van een 7.000 euro zijn, maar dat is met een subsidie vanuit Vlaanderen. Normaal was het de bedoeling dat de fietsstraten zouden gerealiseerd zijn tegen 1 september, maar de aannemer had veel vragen naar fietsstraten. We konden ook maar beginnen op het moment dat de subsidie vanuit Vlaanderen was goedgekeurd. Dat heeft ook meer dan een maand op zich laten wachten. Finaal is het dus tegen de herfstvakantie gekomen. Ik zie alvast dat de scholen zeker tevreden zijn, als ik hun sociale media bekijk.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.