Fietseling voert actie voor meer veiligheid voor fietsers ter hoogte van de ‘Tettenbruggen’: “Dossier lopende om veiligheid te verbeteren”

© (Foto JRO)
Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Dinsdagochtend voerden de leden van Fietseling Oostende actie aan de twee bruggen ter hoogte van de Demey-sluis. Dat doen ze omwille van de onveilige verkeerssituatie voor fietsers. Volgens de werkgroep, die zich in Oostende al jaren inzet in het belang van de fietsers, ligt de oorzaak bij gebrekkige signalisatie, verwarrende markeringen en onaangepaste infrastructuur.

Fietsers komende van Bredene nemen in de meeste gevallen de Slijkensesteenweg om in het centrum van Oostende te geraken. Dat is de snelste weg. De Slijkensesteenweg was ooit een belangrijke verbindingsweg tussen Oostende en Bredene. Tot men een nieuwe verbindingsweg maakte langs de Konterdambruggen. Bussen en trams rijden er nog steeds en ook vrachtwagens rijden er nog regelmatig door de aanwezigheid van enkele bedrijven. Tegenwoordig is het havengebied, maar wel gebied dat vrij toegankelijk is voor iedereen.

“Fietsers komende van Bredene richting Oostende nemen vaak ‘voor het gemak’ de eerste brug, maar dat mag eigenlijk niet”, vertelt voorzitter van Fietseling Oostende, Marc Horrix. “De fietsers dienen de baan over te steken tot aan de overkant om daar de Slijkensesteenweg over te steken en de tweede brug te nemen. Eens over die brug dienen ze opnieuw de baan te kruisen richting fietspad. Dat betekent dat fietsers tot drie keer toe tramsporen moeten kruisen, waar eigenlijk geen enkele signalisatie aanwezig is en fietsers van aankomende trams verwittigd.”

Fietseling Oostende deelde er dinsdag tijdens het spitsuur flyers uit aan chauffeurs met een oproep tot voorzichtigheid en maakten de fietsers wegwijs over de bruggen. Daarnaast roepen ze de bevoegde instanties op om werk te maken van de verkeersveiligheid van de verkeersknoop. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is er een dossier lopende. “De bruggen aan de Demeysluis in Oostende zijn reeds decennialang beschermd en vallen onder de bevoegdheid van Maritieme Toegang. De fietsers rijden voor en na de bruggen op een verhoogd aanliggend fietspad. Enkel op de bruggen rijden ze op het wegdek. Het gebied is naast voor de fietsers, enkel toegankelijk voor de trams van De Lijn, voor werknemers van de bedrijven in de aanliggende bedrijven en voor het vrachtverkeer. Er is een dossier lopende bij de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid met verschillende actoren zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn en de stad Oostende om te bekijken welke maatregelen er kunnen worden genomen om de veiligheid nog te verhogen”, aldus woordvoerder Dirk Vanhuysse.

Uit cijfers van het Lokaal InformatieKruispunt (LIK) blijkt dat Politiezone Oostende tussen 2016 en vandaag twaalf pv’s opmaakte voor verkeersongevallen bij de brug van de Graaf de Smet de Naeyerlaan en nabij de Demeybruggen. Zes daarvan vonden plaats aan de brugzijde nabij ’t Bosje, de andere helft in het havengebied. Om die statistieken te verkrijgen, ging het LIK gericht tewerk door op de specifieke zone op het grondgebied in te zoomen. Van de in totaal twaalf ongevallen zijn er drie incidenten met fietsers geweest. Het gaat telkens om aparte voorvallen, waarbij een fietser in aanrijding kwam met een auto, tram of andere fietser. De fietsers van elk ongeval raakten telkens lichtgewond. Van het totaal aantal ongevallen was er één accident waarbij twee bromfietsers tegen elkaar reden.

“Het is mogelijk dat er meer ongevallen met stoffelijke schade gebeuren, maar dat de betrokkenen dit onderling regelen zonder onze hulp. Hier hebben we als politie geen zicht op. Alleen wanneer er ongelukken met lichamelijke letsels gebeuren, is men verplicht om de politie te contacteren”, geeft korpschef Philip Caestecker mee. “Los van eventuele problemen op dit specifieke verkeersknooppunt, kan de politie advies verlenen om op bepaalde plaatsen extra signalisatie aan te brengen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.