Buurtbewoners protesteren tegen plannen voor doortrekking Vrijbosroute

We zien Guido Delplace (links) en Dirk Demeyer met achter hen de spoorwegzate waar de Vrijbosroute komt en de toegang tot het 'kruiwagenpad'. (foto TOGH)
We zien Guido Delplace (links) en Dirk Demeyer met achter hen de spoorwegzate waar de Vrijbosroute komt en de toegang tot het 'kruiwagenpad'. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Een vergunningsaanvraag voor de aanleg van de Vrijbosroute tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg doet bij de bewoners van de Helakker en de Oliedamstraat de wenkbrauwen fronsen. Ze vrezen onder meer dat de aanleg bedoeld is als toegangsweg voor de honderden fietsende scholieren van de toekomstige scholencampus, met alle gevaar voor overlast en onveiligheid van dien.

Het zijn gepensioneerd urgentie-arts Dirk Demeyer (68) uit de Helakker en Guido Delplace (67) uit de Oliedamstraat die de kat de bel aanbinden. Ze verzamelden handtekeningen van op drie na alle bewoners van hun straten om hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning kracht bij te zetten. “Tot onze verbazing zien we dat er op het stuk tussen de Augustijnenstraat en de Oude Veurnestraat een aantal aftakkingspunten zou komen”, zegt Dirk. “Eén aftakkingspunt werd niet getekend, maar zien we wel op de plannen voor de toekomstige scholencampus. En daar is het kalf gebonden, want wij denken dat dit de verbindingsweg is van de Vrijbosroute naar de fietsenstalling van de scholencampus. Daar is plaats voorzien voor 1.300 fietsen.”

Afscheiding

De plannen tonen ook dat Vrijbosroute officieel zal beginnen langs de Poperingseweg, waar dus ook het Scholierenpad loopt. Er komt zelfs een muur die de start van het fietspad aankondigt. “Dat pad wordt nu al gebruikt door veel voetgangers, maar er is geen afscheiding, wat zorgt voor levensgevaarlijk situaties”, pikt Guido in. “Ook in het nieuwe stuk is er geen scheiding voorzien.” Dirk: “Mijn grootste vrees is dat ze een fietssnelweg maken waarbij er vanop die aftakkingen fietsers zullen komen, ook dat is levensgevaarlijk. De Helakker is ook te smal om een grote flow van voetgangers en fietsers te verwerken. Dit is niet gemaakt om iedere ochtend 400 of 500 fietsers te laten passeren. We vrezen ook dat de ontsluiting van de Helakker wellicht vaak verward zal worden met het kruiwagenpad – een pad achter onze woningen dat de bewoners kunnen gebruiken om bijvoorbeeld groenafval weg te voeren – zodat mensen misschien per ongeluk in onze tuinen zullen terechtkomen.”

De eisen van de bewoners zijn dan ook duidelijk. “We willen dat het stuk tussen de Augustijnenstraat en de Veurnseweg op geen enkele wijze, nu of in de toekomst, ontsloten wordt. Dat er dus geen aftakkingen komen. Dat betekent dat de mensen die erop rijden in de Augustijnenstraat er alleen maar kunnen afrijden op de Veurnseweg of vice versa.”

Nog niks ligt vast

“De provincie moet hiervoor een vergunningsaanvraag indienen bij de stad”, reageert schepen Philip Bolle (SP.A). “Het staat nog helemaal niet vast dat het stadsbestuur daarmee akkoord gaat. Bij de aanleg van de Helakker was al voorzien dat er een aansluiting zou zijn op de Vrijbosroute, maar wat men toen niet kon vermoeden, is dat er ooit een aanvraag zou gebeuren voor zo’n grote school. Dat is heel wat anders qua densiteit. Ik vind het wel vreemd dat de inwoners geen enkele aftakking willen. Wie dan met de fiets de Helakker binnenkomt via het rondpunt zal dan de volledige wijk moeten doorfietsen om uit te komen in de Augustijnenstraat om de Vrijbosroute te bereiken. Veel fietsers zullen dan in de wijk fietsen. Ik vraag me af of ze zich daar bewust van zijn.”

Wat de scheiding tussen wandelaars en fietsers betreft gaat de schepen wel deels mee in de argumentatie van de bewoners. “De stad is vragende partij om in het stuk tussen de Poperingseweg en Augustijnenstraat een afbakening te voorzien. Het plan is om dat pad te verbreden tot vier meter, maar de vraag is of dat volstaat. Dat zijn mensen die van het station komen, maar zij zullen vervolgens de Augustijnenstraat inslaan om de scholencampus te bereiken en volgens mij niet rechtdoor stappen op de Vrijbosroute. Daar zal je dus nauwelijks voetgangers hebben.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.