90 Brugse straten krijgen het statuut van fietsstraat en Christus Koning wordt fietszone

Stefan Vankerkhoven

Stad Brugge realiseert op korte termijn een fietszone in Christus-Koning en geeft aan 90 straten in de binnenstad het statuut van ‘fietsstraat’. “We willen hiermee een fietsklimaat bevorderen waarbij de fietser prioriteit krijgt in het verkeersverloop”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De maximumsnelheid bedraagt er 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietszone staat de fietser centraal: gemotoriseerd verkeer is te gast en mag de fietsers niet inhalen.

“Een fietszone wordt ingericht in een gebied waar veel fietsers of belangrijke fietsroutes zijn en waar het verblijfskarakter van de wijk primeert. Een deel van Christus-Koning voldoet aan deze definitie en is dus uiterst geschikt voor de inrichting van een fietszone”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Christus-Koning

Christus-Koning krijgt vanaf vrijdag 15 juli twee fietszones. Het gaat enerzijds om de zone tussen de Filips de Goedelaan (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen). Anderzijds gaat het om de zone tussen de Houtkaai (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen).

De Leopold I-laan zit niet in de fietszone inbegrepen. Deze straat wordt bij de heraanleg uitgerust met fietspaden. De Karel de Stoutelaan kan na de heraanleg wel worden toegevoegd aan de fietszone.

211 verkeersborden

Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft het Brugs stadsbestuur verschillende mogelijkheden onderzocht om het historisch centrum van de stad in te richten als fietszone: “Maar door de wetgeving is dit tot op vandaag nog niet mogelijk. Daarom creëren we in een afgebakend gebied in de binnenstad een netwerk van aaneensluitende fietsstraten. In totaal worden er na de zomer 90 straten fietsstraat, wat overeenkomt met een totale afstand van 13,06 kilometer. Brugge wordt hiermee meer dan ooit een echte fietsstad.”

Om dit te realiseren worden in de binnenstad 211 verkeersborden ‘fietsstraat’ geplaatst. Deze verkeersborden worden maximaal bevestigd aan bestaande palen. Straten waar op heden geen voertuigen kunnen komen omwille van te smal of straten die voetgangerszone zijn, worden geen fietsstraat. Straten waar toegang verboden is, uitgezonderd voor fietsers, worden ook geen fietsstraat.

Veiligheid

Wie uitermate tevreden is met de fietszone, is voormalig schepen en huidig Vlaams parlementslid Annick Lambrecht, die minister Lydia Peeters meermaals het vuur aan de schenen legde inzake fietszones: “Ik ben echt blij dat de verkeersveiligheid in Brugge opnieuw een goede stap voorwaarts neemt. De fietser krijgt meer plaats in de smalle drukke straten en de auto blijft gast, hij komt op bestemming maar op een veel veiliger manier. Jarenlang vroeg ik het , gesteund door velen jong en oud. Een mooie dag !”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.