31 miljoen euro voor West-Vlaamse fietspaden

© LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA
Phebe Somers

Vorig jaar werden maar liefst 75 fietsprojecten afgewerkt. Daarvoor werd het hoogste investeringsbedrag ooit vrijgemaakt: 31 miljoen euro. Het budget is een combinatie van de voorziene fietspadinvesteringen en extra middelen uit het relanceplan.

“De Vlaamse regering maakt haar belofte waar en investeert steevast in een veiliger fietsverkeer. Maar het werk is zeker nog niet af”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Uit een recent rapport blijkt dat bijna 40 procent van de opgemeten fietspaden in onze provincie onvoldoende veilig is. Zowel de aanleg van nieuwe fietspaden als het onderhoud van de bestaande moet dit cijfer naar beneden halen.

32 extra projecten door relancebudget

In eerste instantie werden 43 fietsprojecten aangepakt die al gepland waren en waarvoor er 20 miljoen euro werd voorzien. Om de economie draaiende te houden tijdens de coronacrisis besloot de Vlaamse regering echter om via het relanceplan budget vrij te maken voor bijkomende investeringen in verschillende domeinen. Zo konden 32 extra, hetzij kleinere, werken worden uitgevoerd om de fietsinfrastructuur zichtbaar te verbeteren. Het kostenplaatje? Een flinke 11 miljoen euro. Tot slot werd er 90 miljoen euro gespendeerd aan projecten waarvan de locaties verspreid zijn over heel Vlaanderen en niet ophouden aan de provinciegrens. Denk maar aan de herstelling van het jaagpad langs het Leopoldkanaal.

Meer dan 85% van de vastgelegde middelen werd ingezet voor de uitvoering van de werken, 15 procent van het budget ging naar de studie en onteigening. Het hoogste percentage ooit, te danken aan de relancemiddelen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.