Aannemer TM Cnockaert-Mols start deze week in opdracht van Aquafin, het Agentschap Wegen & Verkeer en de Stad Kortrijk met de eerste fase van de herinrichting van de N43. De eerste fase - de heraanleg van de straat vanaf de Busschaertstraat tot aan de Keizerstraat - zal zo'n 14 maanden duren. Concreet gaat het om de aanleg van vrijliggende fietspaden in beide richtingen, nieuwe kruispunten, een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis.

"Dankzij deze invetsering zorgen we samen met AWV voor een verkeersveilige N43", aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts. "Het wordt straks veilig en comfortabel fietsen tussen Kortrijk, Marke en Aalbeke. Vooral de afgescheiden fietspaden zullen een grote verbetering betekenen in vergelijking met de huidige situatie."

Voetgangers zullen tijdens de eerste fase altijd doorgang blijven hebben, voor fietsers gelden beperkte omleidingen. Voor een goede doorstroming van het verkeer en de lijnbus wordt in een deel van de Markestraat en de Lampestraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Huisvuil, groenafval, PMD en papier&karton zullen zo lang mogelijk aan huis worden opgehaald. Wanneer deze ophaling niet meer mogelijk is, zullen meerdere afvalpunten net buiten de werfzone worden ingericht. Bewoners worden hier tijdig van verwittigd.

Aannemer TM Cnockaert-Mols start deze week in opdracht van Aquafin, het Agentschap Wegen & Verkeer en de Stad Kortrijk met de eerste fase van de herinrichting van de N43. De eerste fase - de heraanleg van de straat vanaf de Busschaertstraat tot aan de Keizerstraat - zal zo'n 14 maanden duren. Concreet gaat het om de aanleg van vrijliggende fietspaden in beide richtingen, nieuwe kruispunten, een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis."Dankzij deze invetsering zorgen we samen met AWV voor een verkeersveilige N43", aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts. "Het wordt straks veilig en comfortabel fietsen tussen Kortrijk, Marke en Aalbeke. Vooral de afgescheiden fietspaden zullen een grote verbetering betekenen in vergelijking met de huidige situatie." Voetgangers zullen tijdens de eerste fase altijd doorgang blijven hebben, voor fietsers gelden beperkte omleidingen. Voor een goede doorstroming van het verkeer en de lijnbus wordt in een deel van de Markestraat en de Lampestraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Huisvuil, groenafval, PMD en papier&karton zullen zo lang mogelijk aan huis worden opgehaald. Wanneer deze ophaling niet meer mogelijk is, zullen meerdere afvalpunten net buiten de werfzone worden ingericht. Bewoners worden hier tijdig van verwittigd.