Voor de Verroeste Spaak - de 'trofee' die niemand wil - waren er drie nominaties: de kasseien in de Sint-Paulusstraat en omgeving, de werven aan het station en het kruispunt van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg.
...