Voor de Verroeste Spaak - de 'trofee' die niemand wil - waren er drie nominaties: de kasseien in de Sint-Paulusstraat en omgeving, de werven aan het station en het kruispunt van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg.
...

Voor de Verroeste Spaak - de 'trofee' die niemand wil - waren er drie nominaties: de kasseien in de Sint-Paulusstraat en omgeving, de werven aan het station en het kruispunt van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen werd voor laatstgenoemde probleemsituatie uitgeroepen tot laureaat. "Het dwarsen van de Elisabethlaan kan als fietser enkel als de bedelknop gebruikt wordt", zo verduidelijkt Charles Noppe van Werkgroep Fietseling. "Na amper zeven seconden groen voor de fietser moet je bij nieuw indrukken van de knop ruim 2 minuten en een half wachten op de volgende fietserlichtfase. Dat is lang, te lang eigenlijk. Bovendien is de oversteek van de Torhoutsesteenweg niét conflictvrij en onvermijdelijk dreigen hier dodehoekongevallen. De ideale oplossing ligt nochtans voor de hand: 'vierkant groen'. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers - uit de vier verschillende richtingen - tegelijkertijd groen licht krijgen, terwijl het gemotoriseerd verkeer moet wachten." Henk Goddemaer van AWV was niet te beroerd om de Verroeste Spaak te komen ophalen. "Wij evalueren de verkeerssituatie na dergelijke werken permanent en ook hier is dit dus het geval. Indien nodig én mogelijk, worden aanpassingen gedaan."De Zilveren Spaak wordt toegekend aan een initiatief dat beslist waardering verdient. De Pegasusschool kwam hier als winnaar uit de bus. De opening van het nieuwe fietspad in de buurt creëerde een nood aan fietsstallingen, want er kwamen plots duidelijk meer leerlingen per fiets naar school en de onderwijsinstelling is onmiddellijk aan de ontstane nood tegemoet gekomen. Met de Gouden Spaak werd voornoemd fietspad - achter de Steensedijk - bekroond. "Iedereen heeft zich sinds het openstellen van deze recent aangelegde fietsverbinding kunnen vergewissen van de kwaliteit en het succes", zo motiveert Werkgroep Fietseling haar keuze. "Deze fietsroute is een van de mooiste en beste realisaties op Oostends grondgebied. We hopen nu maar dat er in de (nabije) toekomst nog meer dergelijke projecten op stapel staan. Van onze kant blijven we in elk geval zeer alert en wekomen maandelijks samen om de plaatselijke fietsproblematiek te bespreken, pijnpunten te inventariseren en oplossingen aan te dragen. Bij verkeerssituaties die dringend om aandacht vragen, brengen we meteen de dienst mobiliteit van de stad op de hoogte", klinkt het. "Van het stadsbestuur kregen we een cheque van 50.000 euro die we mochten besteden aan de verbetering van de fietsinfrastructuur. Onze voorstellen daaromtrent omvatten onder meer het wegwerken van hinderlijke drempels, plaatsing van bepaalde wegwijzers en meer overdekte en minder conventionele fietsstallingen. Een en ander is al grotendeels uitgevoerd of wordt binnenkort afgewerkt. Volgens bevoegd schepen Jean Vandecasteele wil Oostende ooit de titel 'Fietsstad' behalen. Wel, voor het zover is heeft hij nog veel werk voor de boeg", aldus Charles Noppe. (Rio)