Binnen twee maanden, vanaf half november, tot eind volgend jaar volgen dan de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel aan het Kortrijkse station. Tijdens deze fase van de werken blijft de hinder beperkt, grote verkeersproblemen verwacht stad Kortrijk vanaf begin 2019 tijdens de bouw van een wegtunnel onder de Zandstraat. Deze werken kaderen in de realisatie van het Stationsproject Kortrijk.

De aannemer werkt in de Zandstraat op een deel van de privé-terreinen van NMBS en Infrabel. Ook de busbaan en het trottoir langs de Zandstraat tussen de rotonde Panorama en het Conservatoriumplein behoren tot de werkzone. Tijdens de eerste fase blijft doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen. Het fiets- en voetpad aan de kant van de Kongoweg zal gedurende de werken in beide richtingen gebruikt mogen worden.

Guldensporenpad tijdelijk onderbroken

De fietsbrug die over de Zandstraat naar de Kongoweg loopt en deel uitmaakt van het Guldensporenpad wordt afgebroken. Het is een voorbereiding om daar later de nieuwe fiets-bustunnel te kunnen onderschuiven. Na de afbraak wordt een nieuwe, tijdelijke fietsbrug aangelegd zodat het Guldensporenpad terug volledig bruikbaar is. De exacte startdatum - begin oktober - zal worden aangekondigd op borden langs het Guldensporenpad. De werken duren tot eind november.

Via een omleiding moeten de fietsers komende uit Marke in de Kongoweg afrijden naar de Minister Vanden Peereboomlaan, om daarna via Panorama naar de Minister Tacklaan te fietsen. Daar kunnen ze terug op het Guldensporenpad via de doorsteek voor de uitgang van het glazen stationsgebouw. Fietsers vanuit Zwevegem nemen dezelfde omlegging in de omgekeerde richting.

Conservatoriumplein

Door de werken in de Tolstraat is het op vandaag al niet meer mogelijk om vanaf de Zandstraat de voorkant van het station te bereiken. Het Casinoplein is wel bereikbaar. Het verkeer kan ook nog altijd van de Roeland Saverystraat via het Conservatoriumplein richting kluifrotonde Appel. De buslijnen vanuit het noorden rijden aan via de Koning Albertstraat. De taxi's staan voorlopig opgesteld in de Tolstraat ter hoogte van de vroegere busperrons.

De verkeerssituatie in de Zandstraat en omgeving van het Conservatoriumplein wordt ruim een jaar aangehouden. Als alles goed loopt, blijft de verkeershinder beperkt.