"Tijdens de zomervakantie werd, in samenspraak met de politiezone Grensleie en de directie van de basisscholen, nagedacht om iets te doen aan de veiligheid rond de schoolomgevingen. Dit kwam er in opvolging van de bekommernissen die hierover al verschillende malen i...