"Tijdens de zomervakantie werd, in samenspraak met de politiezone Grensleie en de directie van de basisscholen, nagedacht om iets te doen aan de veiligheid rond de schoolomgevingen. Dit kwam er in opvolging van de bekommernissen die hierover al verschillende malen i...

"Tijdens de zomervakantie werd, in samenspraak met de politiezone Grensleie en de directie van de basisscholen, nagedacht om iets te doen aan de veiligheid rond de schoolomgevingen. Dit kwam er in opvolging van de bekommernissen die hierover al verschillende malen in de verkeersraad werden besproken", aldus burgemeester Bart Dochy.Zo wordt bij wijze van het proefproject in de Molenstraat in Rollegem-Kapelle een schoolstraat in het leven geroepen. In de Hugo Verriestlaan in Ledegem komt er in het gedeelte tussen De Kempkens en de St.-Eloois-Winkelstraat een zogenaamde fietsstraat."Een schoolstraat is een duurzaam concept dat een oplossing biedt voor de verkeersdrukte aan de schoolpoort. De straat wordt tweemaal per dag afgesloten voor ongeveer 30 minuten. Dat gebeurt 's morgens en 's middags, wanneer de kinderen onder begeleiding van de gemachtigde opzichter naar school komen. Gemotoriseerd verkeer is tijdens deze uurvork niet toegelaten, met uitzondering van plaatselijk verkeer en hulp- en nutsdiensten.Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Fietsers mogen hier in een eenrichtingsstraat de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u. (LDE)