"Te veel autobestuurder jagen de fietsers er nog steeds op", zegt schepen Jean Vandecasteele. De stad plant een tweede fietsstraat in de Kaïrostraat.
...

"Te veel autobestuurder jagen de fietsers er nog steeds op", zegt schepen Jean Vandecasteele. De stad plant een tweede fietsstraat in de Kaïrostraat.De stad Oostende maakte in augustus vorig jaar van de Visserskaai een fietsstraat in één richting. Aanvankelijk van het Sint-Petrus- en Paulusplein tot voor de Montgomerykaai. Recent werd de fietsstraat uitgebreid tot voorbij de Montgomerykaai, zodat fietsers vanuit de fietsstraat rechtstreeks het Zeeheldenplein kunnen oprijden. De fietsstraat werd langs de Visserskaai duidelijk aangeduid met verkeersborden. Maar dat bleek niet voldoende te zijn. "Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan, evenwel met specifieke gedragsregels ten aanzien van de fietsers. De fietsstraat laat met andere woorden auto's toe, maar het fietsverkeer geniet absolute voorrang. De auto's zijn er als het ware te gast. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Helaas merken we dat er nog steeds autobestuurders zijn die denken er voorrang te hebben én het jammer genoeg nodig vinden om de fietsers er op te jagen in de Visserskaai. Wat een gevaarlijke situatie is", zegt schepen Jean Vandecasteele (SP.A). Het stadsbestuur besliste daarom om de fietsstraat extra te duiden met grondsignalisatie. Op drie plekken werd een duidelijk symbool op de grond geplaatst die autobestuurders moet wijzen op de fietsstraat. "Wie er nu nog naast kijkt dat de fietsers voorrang hebben, die hoort niet in het verkeer", zegt Vandecasteele. De fietsstraat wordt in het algemeen wel positief geëvalueerd. De stad Oostende denkt er aan om de regel ook in te voeren op andere locaties. "Er zijn concrete plannen om de Kaïrostraat naast de parkeertoren aan het AZ Sint-Janziekenhuis campus Henri Serruysziekenhuis een fietsstraat te realiseren. Omdat het ook hier gevaarlijk is als auto's de fietsers voorbij steken", besluit Vandecasteele. (DJ / foto DJ)