De eerste versie van het Openbaar Vervoerplan stuitte links en rechts op kritiek van zowel meerderheid als oppositie. Gelukkig bleek dat er extra budget op komst was vanuit Vlaanderen, 634.503 euro om precies te zijn. Een mooi bedrag? "Helaas maakt dat geld eigenlijk amper verschil", aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "Als je weet dat ja al 312.000 euro nodig hebt om een bus een jaar te doen rijden, dan weet je dat dit een dru...

De eerste versie van het Openbaar Vervoerplan stuitte links en rechts op kritiek van zowel meerderheid als oppositie. Gelukkig bleek dat er extra budget op komst was vanuit Vlaanderen, 634.503 euro om precies te zijn. Een mooi bedrag? "Helaas maakt dat geld eigenlijk amper verschil", aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "Als je weet dat ja al 312.000 euro nodig hebt om een bus een jaar te doen rijden, dan weet je dat dit een druppel op een hete plaat is.Toch probeerde het stadsbestuur er het beste van te maken. Lijn 71 (Kortrijk - Deerlijk - Harelbeke - Waregem) en lijn 83 (Kortrijk - Aalbeke - Moeskroen) krijgen een update en 50.000 euro gaan naar de diensten aangepast vervoer. Daarmee kunnen minder mobiele mensen geholpen worden. "Ik besef dat we daarmee nog veel vragen niet beantwoorden", aldus de schepen. "Maar ergens iets toekennen, betekent ergens anders snoeien."De algemene visie van vervoersmaatschappij De Lijn verandert in het nieuwe vervoersplan enigszins. "Waar het vroeger de bedoeling was dat er op een paar 100 meter van elk huis een halte was, ongeacht of die gebruikt werd, gaan we ons nu meer focussen op die plaatsen waar er echt meer vraag is naar openbaar vervoer", klinkt het. Meer dan 80 procent van de Kortrijkse inwoners komt zo binnen een afstand van 800 meter van een bushalte te wonen.Concreet komt er een avondaanbod voor elke deelgemeente met uitzondering van Kooigem en Aalbeke en voor AZ Groeninge. Op dit moment vertrekt de laatste bus naar Heule immers al rond iets voor 21 uur tijdens weekdagen. Wie in Marke woont heeft nog meer pech. Die moet om 19.45 uur al op de bus zitten, zelfs op een zaterdagavond. Een grote bron van ergernis voor veel inwoners van de deelgemeenten.Maar daar komt vanaf 2021 dus verandering in. Dan is het laatste vertrek op weekdagen en zondagavond vanuit Kortrijk station naar de deelgemeenten voorzien om iets voor 22 uur en in het weekend iets na 23 uur. Naar Kooigem rijdt er volgend jaar enkel nog tijdens de spitsmomenten elk uur een bus. Op de as naar Aalbeke komen er twee bussen per uur tijdens de spitsuren. Op zondag komt er een verruiming van het hele aanbod, al is dat in mindere mate dan het stadsbestuur gevraagd had.