De exacte ligging van de Fietssnelweg F7 van het station Kortrijk langs station Harelbeke tot station Waregem is nog niet bepaald. "Zowel de noordzijde als de zuidzijde langs de spoorlijn Kortrijk-Waregem worden onderzocht, beide kanten komen in aanmerking", zegt Provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijk...

De exacte ligging van de Fietssnelweg F7 van het station Kortrijk langs station Harelbeke tot station Waregem is nog niet bepaald. "Zowel de noordzijde als de zuidzijde langs de spoorlijn Kortrijk-Waregem worden onderzocht, beide kanten komen in aanmerking", zegt Provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke planning Sabine Lahaye-Battheu. "De verschillende opties voor het tracé worden op een luchtfoto van 15 m lang en 1,2 m breed aangeduid die als vloersticker op de grond werd gekleefd. Op die manier kunnen bezoekers het volledige traject van Waregem tot in Kortrijk 'afstappen'."Op infopanelen langs het traject wordt er meer uitleg gegeven over ontwerpend onderzoek op cruciale punten, kruispunten en oversteekplaatsen. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers ook de documenten en plannen van het PRUP inkijken."De startnota 2.0 wordt tot en met vrijdag 7 juni in publieke raadpleging gebracht. Tijdens deze periode kan iedereen het dossier inkijken en suggesties of opmerkingen meegeven. De documenten liggen ter inzage bij de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Kortrijk, Harelbeke en Waregem. Ze kunnen ook geraadpleegd worden via de website www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem."Er wordt in het verdere ontwerp van de fietssnelweg zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen, suggesties of bezorgdheden uit deze inspraak. "Het werken via een PRUP voor de realisatie van een fietssnelweg, waarbij een langetermijnvisie wordt vastgelegd, is een pilootproject voor West-Vlaanderen."