"Daarna zullen we alle opmerkingen verwerken in een nieuw concept dat de verkeersveiligheid rond Lauweplaats zal verhogen", aldus de bevoegde schepen Patrick Roose.
...

"Daarna zullen we alle opmerkingen verwerken in een nieuw concept dat de verkeersveiligheid rond Lauweplaats zal verhogen", aldus de bevoegde schepen Patrick Roose. "Deze periode was voor ons leerrijk. We ontvingen al heel wat reacties en constructieve voorstellen van omwonenden en andere weggebruikers over de uitgeteste omleiding, terwijl de echte evaluatie nog moet starten."Daar waar de focus oorspronkelijk op de terrasuitbreidingen lag, leverde de testopstelling ook andere positieve gevolgen op: ten eerste verminderde het aantal vrachtwagens sterk. Ook de kruispunten waren leesbaarder én het fietsgebruik in de dorpskern nam gevoelig toe. "Vooral de Hospitaalstraat, van het woon-zorgcentrum Ceres tot voorbij de basisschool en het kruispunt met de Menenstraat, herademde bij deze nieuwe testopstelling. Niet alles was evenwel positief, ook de pijnpunten werden zichtbaar. Zo was er het onaangepaste wegdek van de Schoolstraat dat voor overlast zorgde."Er waren ook opstoppingen tijdens de spitsuren, vooral door vrachtwagens die niet in de lus moesten zijn. En ten slotte blokkeerde de doorstroming omdat de inkomende straten zoals de Menen- en Leiestraat voorrang van rechts behielden op de auto's in de circulatielus."We gaan ons nu toespitsen op alles wat we ervaarden en aangeboden kregen. We beslisten dan ook om na Lauwe Kermis (3-5 oktober) het circulatieplan niet te verlengen, want in de wintermaanden zal de zichtbaarheid verlagen en het terrasgebruik verminderen. De optie om de binnencirkel van Lauweplaats nog als terras te gebruiken, blijft open. Na de rioleringswerken in de Lauwestraat in 2021 pikken we de draad weer op. Ondertussen blijven we samen met de inwoners verder werken aan de verkeersveiligheid in Lauwe", aldus nog schepen Roose. (WO)