"23 november is D-day voor Anzegem. Dan beslist de gemeenteraad, na meer dan 30 jaar onderzoek, hoe ze het centrum in Anzegem verkeersveiliger zullen maken", vertelt parlementslid Veys. "Steeds meer vrachtwagens doorkruisen immers het centrum van Anzegem om Ronse of Oudenaarde te bereiken. Er liggen twee opties op tafel: de aanleg van een ringweg rond Anzegem of het verbreden van de Kerkstraat. Maar wat wil de Anzegemnaar zelf?"
...

"23 november is D-day voor Anzegem. Dan beslist de gemeenteraad, na meer dan 30 jaar onderzoek, hoe ze het centrum in Anzegem verkeersveiliger zullen maken", vertelt parlementslid Veys. "Steeds meer vrachtwagens doorkruisen immers het centrum van Anzegem om Ronse of Oudenaarde te bereiken. Er liggen twee opties op tafel: de aanleg van een ringweg rond Anzegem of het verbreden van de Kerkstraat. Maar wat wil de Anzegemnaar zelf?"De deelnemers krijgen de keuze tussen deze twee opties en kunnen hun keuze ook beargumenteren."Uit de voorlopige resultaten blijkt dat liefst 80 procent van de respondenten kiest voor de aanleg van een nieuwe ringweg en aangeeft dat ze de stroom aan vrachtwagens in het centrum grondig beu zijn. Het zwaar vrachtverkeer uit de Kerkstraat moet geweerd worden en de verkeersveiligheid van de Anzegemnaren is hierbij de prioriteit, rekening houdend met de 1.500 schoolgaande kinderen daar", gaat Maxim Veys verder."De verkeerssituatie in het centrum van Anzegem is door de passage van zwaar vrachtverkeer onhoudbaar geworden. Al jaren onderzoekt men de aanleg van een nieuwe ringweg om het zwaar vrachtverkeer buiten te houden, maar er kwam maar geen schot in de zaak. Tot vorige maand plots het goedkoper alternatief op tafel werd gelegd om de Kerkstraat, waar drie scholen gelegen zijn, te verbreden en zo meer ruimte te creëren voor het doorgaand verkeer. Ik werd onmiddellijk gecontacteerd door ongeruste ouders en daarom besloten we met SP.A een online bevraging onder de Anzegemnaren te organiseren", klinkt het."Het doel van de afspraak met de burgemeester is tweeledig. Enerzijds willen we vanuit de SP.A de voorlopige resultaten overhandigen en anderzijds het dossier bespreken.""West-Vlaanderen is al jaren misdeeld door de Vlaamse overheid wat betreft de financiering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De investeringen in de provincies van de Vlaamse Ruit (Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) zijn systematisch groter dan in Limburg en West-Vlaanderen. Al jaren worden we achtergesteld en als Vlaams parlementslid vanuit Zuid-West-Vlaanderen wil ik opkomen voor de belangen van onze regio en dus ook van Groot-Anzegem.Het resultaat van de bevraging ligt volledig in de lijn van onze verwachtingen. Voor ouders komt de veiligheid van hun kinderen op de eerste plaats. Als je weet dat 40 % van alle verkeersongevallen waarbij kinderen betrokken zijn gebeuren op de weg van of naar school, dan is de keuze voor een schoolstraat zonder vrachtwagens snel gemaakt. De enquête zal verder lopen tot de komende gemeenteraad. De 14.000 inwoners, waaronder 10.754 kiezers, krijgen dus tot dan de kans om hun mening kenbaar te maken.Alleszins hopen we dat er op 23 november in de eerste plaats aan de veiligheid van de Anzegemnaren zal gedacht worden", besluit Veys.