Enige trajectcontrole in Brugge werkt (nog) niet

De enige trajectcontrole op Brugs grondgebied, langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, treedt pas binnenkort in werking. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Van de door Ben Weyts gewenste trajectcontroles is in onze regio voorlopig nog geen sprake. Niet alle burgemeesters staan te springen, behalve Joachim Coens van Damme. Die wil een trajectcontrole op de plaats waar zijn voorganger Dirk Bisschop het leven liet.

In Brugge zelf voorzien de plannen van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) twee zones voor trajectcontroles: de stadsring R30 en de N9 naar Maldegem. Maar burgemeester Dirk De fauw meldt dat er géén trajectcontrole op de R30 tussen de Kruispoort en de Dampoort gerealiseerd wordt: “Het wegtracé op dit stuk is immers te kort om een efficiënte trajectcontrole te kunnen installeren. De statische snelheidscamera blijft op deze locatie wel operationeel.”

Maalse Steenweg

Wat de N9 betreft, is de trajectcontrole langs de Maalse Steenweg tussen de huisnummers 359-587 op Brugs grondgebied volgens de Brugse politie volledig operationeel en dit in beide rijrichtingen over een afstand van 1.825 meter. “Alle ANPR-camera’s werden geplaatst en beschikken over de wettelijk verplichte ijkcertificaten en het conformiteitsdossier is goedgekeurd. De verwerking van de vaststellingen gebeurt op basis van de gegevens die door de lokale politie aan het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) zullen worden overgemaakt.”

“Langs politionele zijde zijn alle formaliteiten om de gegevensoverdracht te verzorgen afgerond. Het GVC wacht momenteel enkel nog op de goedkeuring van het Centraal Beheer Systeem (CBS). Pas als die wordt ontvangen, kunnen de beelden van de kandidaat-overtreders naar het GVC worden doorgestuurd. We verwachten dit over twee à drie weken”, aldus de Brugse burgemeester. Met andere woorden: de enige trajectcontrole op Brugs grondgebied in deelgemeente Sint-Kruis treedt pas binnenkort in werking. Ook in Damme is die nog niet gerealiseerd en in Maldegem wordt die voorbereid.

We zullen als stad zelf investeren in een trajectcontrole in de Weststraat Joachim Coens Burgemeester Damme

Die vertragingen doen vermoeden dat onze burgemeesters niet echt staan te springen om die trajectcontroles uit te voeren. Dirk De fauw heeft gemengde gevoelens: “In het verleden zette Vlaanderen in op individuele flitspalen voor onbemande snelheidscontroles, ook op snelwegen. Er werd echter vastgesteld dat bestuurders daarbij jammer genoeg enkel afremden ter hoogte van de flitscamera om daarna weer te versnellen. Daarom is een systeem waarbij de snelheid over een vooraf bepaald traject wordt gemeten een veel beter alternatief. De gemiddelde snelheid waarmee het voertuig het hele traject aflegt, geldt daarbij als selectiecriterium om al dan niet over te gaan tot beboeten. Een dergelijk systeem voor snelheidscontrole is veiliger en het wordt als veel eerlijker gepercipieerd. Het zorgt ook voor een homogene verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.”

“We moeten hier wel aan toevoegen dat trajectcontroles de statische snelheidscamera’s nooit volledig kunnen vervangen. Momenteel zijn er geen concrete plannen om trajectcontroles op gemeentewegen op het Brugs grondgebied te installeren. Om technische redenen: het is niet mogelijk over te korte wegtracés, in de nabijheid van bochten, op wegen met korte trajecten tussen opeenvolgende kruispunten. Daarnaast kijken we ook naar de ongevallencijfers op deze gemeentewegen. Op basis van de cijfergegevens van de lokale politie komt geen enkele gemeenteweg momenteel in aanmerking om trajectcontrole te overwegen.”

Ook Marleen Van den Bussche, burgemeester van Maldegem, is niet van plan om trajectcontroles in te stellen op gemeentelijke wegen: “Wij zetten liever in op ANPR-controles, de zogenaamde slimme camera’s, die nummerplaten herkennen.”

Dirk Bisschop

Voor de Damse burgemeester Joachim Coens is snelheid in de bebouwde kom een grotere zorg dan buiten de bebouwde kom, waar overal een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt. Hij is wel van plan om een trajectcontrole in te voeren in de gemeentelijke Weststraat. Op die plek verloor zijn voorganger Dirk Bisschop enkele jaren geleden het leven bij een ongeval. “We zullen als stadsbestuur zelf investeren in de belangrijke verbindingsweg tussen Vivenkapelle en Moerkerke. We hebben dat traject onlangs nog mooi heraangelegd, maar er wordt nog altijd te snel gereden. Trajectcontrole kan daar helpen om de gemiddelde snelheid omlaag te halen. We overwegen trouwens ook om te experimenteren met een systeem van mobiele trajectcontrole, die we dus op wisselende locaties zoals misschien de Kerkstraat in het centrum van Damme kunnen inzetten.”

Lees meer via www.kw.be/trajectcontroles

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.