"Het bezwaarschrift van de fietsersbond zal grondig bestudeerd en behandeld worden in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag", reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op het bezwaarschrift. "Ik wil er wel op wijzen dat de plannen voor De Leet die nu voorliggen slechts beperkt zijn bijgestuurd ten opzichte van de eerdere plannen, met name alleen wat betreft de waterpartijen en een aantal verdampbare parkeerplaatsen. De bijkomende parking komt overigens op zones waar al verharding voorzien was in het eerste...