"Het bezwaarschrift van de fietsersbond zal grondig bestudeerd en behandeld worden in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag", reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op het bezwaarschrift. "Ik wil er wel op wijzen dat de plannen voor De Leet die nu voorliggen slechts beperkt zijn bijgestuurd ten opzichte van de eerdere plannen, met name alleen wat betreft de waterpartijen en een aantal verdampbare parkeerplaatsen. De bijkomende parking komt overigens op zones waar al verharding voorzien was in het eerste...

"Het bezwaarschrift van de fietsersbond zal grondig bestudeerd en behandeld worden in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag", reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op het bezwaarschrift. "Ik wil er wel op wijzen dat de plannen voor De Leet die nu voorliggen slechts beperkt zijn bijgestuurd ten opzichte van de eerdere plannen, met name alleen wat betreft de waterpartijen en een aantal verdampbare parkeerplaatsen. De bijkomende parking komt overigens op zones waar al verharding voorzien was in het eerste concept, dus is er geen sprake van extra inname openbare ruimte of verlies van groen. Ook de gelijkgrondse en vlakke ondergrond over de twee pleinen zorgt net voor meer fietscomfort.""Het plan beoogt in essentie de binnenstad voor iedereen bereikbaar te houden. Ik denk onder andere aan wie minder mobiel is of aan de inwoners uit de deelgemeentes. Niet iedereen is in staat om zich met de fiets te verplaatsen en ook het aanbod openbaar vervoer vangt niet alle noden op. Wat betreft de toeristenbussen, daar was door het vorige bestuur voorzien dat die niet via de Leet maar over de Grote Markt hun traject zouden vervolgen. Zoals ook aangekondigd in ons bestuursakkoord en in navolging van het antwoord op onze bevraging worden op dit moment enkele pistes afgetoetst waarbij de bussen uit het centrum worden geweerd." "Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2011 en werd sindsdien niet meer geactualiseerd. Wij zetten nu een nieuw mobiliteitsplan voorop. Dit is voorzien om in 2020 te worden opgemaakt, daar wordt financiële ruimte voor voorzien in ons meerjarenplan. Momenteel leggen we de fundamenten van het nieuwe mobiliteitsplan, bedoeling is in ieder geval beslissingen te nemen op basis van correcte verkeersdata. We gaan dan ook doordacht te werk en willen externe expertise inschakelen.""In het meerjarenplan dat in december naar de gemeenteraad komt, zal overigens ook zichtbaar worden dat we de volgende jaren volop inzetten op een fietsvriendelijk beleid. Zo willen we onder meer bij de heraanleg van straten zorgen voor de nodige fietsveiligheid en -comfort alsook voldoende fietsstallingen. Het voorbije jaar zaten we al niet stil binnen de budgettaire contouren die we voorhanden hadden. In de Meenseweg bijvoorbeeld zorgen we voor een meer veilige fietsomgeving door het opstellen van een rotonde en het verbreden van de fietsrijstroken. Ook aan schoolomgevingen werden aanpassingen doorgevoerd nog vóór de start van het nieuwe schooljaar. Ik stel vast dat de fietsersbond nog een aantal vragen heeft waarover ik graag in overleg treed met hen om dit uit te klaren", besluit Emmily Talpe.