De lijst van Vlaamse bruggen in zeer slechte staat wordt elk jaar langer. In 2017 waren het er 28. In 2020 zijn dat er 44. Bij de bruggen die ernstig beschadigd zijn, brokkelt het beton af, zie je scheuren, verzakkingen en roestvorming, meldt Groen. Sommige bruggen zijn bijna een halve eeuw oud.

"Dat is tekenend voor hoe Vlaanderen omspringt met haar infrastructuur", vindt Rzoska. "Elke minister van Mobiliteit kent het probleem en schuift het voor zich uit. Er wordt ook haast geen budget voor uitgetrokken."

Onderhoud en herstel van bruggen mag geen onderwerp zijn waar elk jaar opnieuw over onderhandeld wordt, vindt hij. "Daar moet een vast budget voor geprikt worden over legislaturen heen, waar ministers hun handen van af houden."

Rzoska klaagt ook aan dat het aantal controleurs voor bruggen in slechte staat, de voorbije jaren sterk is teruggelopen. Volgens cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer waren er in 2010 nog ruim 38 voltijdse equivalenten en waren dat er in 2019 nog maar 20.

In West-Vlaanderen zijn elf bruggen in heel slechte staat.

De kleine Boudewijnbrug (fietsbrug) in Brugge

De Boudewijnbrug is een kleine ophaalbrug voor fietsers en voetgangers. Ze dateert van eind 2006 en is dus amper veertien jaar oud. De schade werd in 2019 in kaart gebracht en er ligt een herstellingsplan dat in 2020 zou worden uitgevoerd.

Leiebrug in Kortrijk

In de inspectieverslagen is sinds 2012 sprake van zichtbare vervorming of doorbuiging, scheuren en roestvorming. De vervorming van de brug zou veroorzaakt worden door overbelasting, zo stelde de inspectie in 2015 vast, en dient dringend aangepakt te worden. Het rapport van 2015 vertoonde opvallend veel gelijkenissen met het inspectierapport van 2012. De overbelasting van de brug kwam ook terug in het rapport uit 2018. Waar in 2015 dringend om ingrepen werd gevraagd, was de overbelasting in 2018 onaanvaardbaar voor de stabiliteit van de brug. Volgens het antwoord van de minister zijn deze gelijkenissen te verklaren omdat gebreken die geen impact hebben op de verkeersveiligheid en stabiliteit niet prioritair behandeld worden. Sinds 2012 zijn er dan ook geen structurele herstellingen meer aan de brug gebeurd omdat de noodzakelijk structurele aanpak van die aard zijn dat een grondige renovatie herbouw nodig is. De eventuele vervanging van de brug kadert intussen in het grotere project rond de herinrichting van de Leieboorden. In 2023 is er 1,5 miljoen euro voorzien voor de renovatie of herstelling van de brug. 11 jaar na het inspectieverslag van 2012.

Voetbrug over sluis 11 in Kortrijk

Deze voetgangersbrug in Kortrijk loopt over het kanaal Bossuit-Kortrijk en valt dus onder het beheer van De Vlaamse Waterweg. In de inspectieverslagen van 2010 en 2013 spreekt men telkens over dezelfde blootliggende wapening en beschadigd beton. De voorgestelde maatregelen werden niet uitgevoerd omdat een grootschalige aanpak van de brug nodig was. De brug dateert van 1933 en dus was het in 2010 al duidelijk dat een sanering van de brug zich opdrong. Gezien de brug bouwkundig erfgoed is, dringt een renovatie van de brug zich op. In 2022 is er daarom 200.000 euro voorzien.

Brug in de N36 over de A17 in Roeselare

Deze brug in het aansluitingscomplex nr. 6 Roeselare-Rumbeke werd door een aanrijding zwaar beschadigd. AWV heeft nog geen herstellingen uitgevoerd, maar het bestek is in opmaak. De aanbesteding is voorzien voor 2021.

Nokerseweg over A14/E17 in Waregem

In 2018 werd er nog 500.000 euro voorzien voor werken aan deze brug, maar de nodige herstellingen uit de inspectieverslag van 2015 en 2017 werden niet uitgevoerd. De minister geeft geen reden, ondanks de expliciete vraag. Er worden betonherstellingen voorzien en ook de wegopbouw moet volledig worden vernieuwd, maar de aanbesteding is pas voor 2023.

Zwaantjesbrug in Ooigem (Wielsbeke)

Deze brug staat op de lijst omwille van schade door aanrijdingen. Sinds juni 2019 werden er nog geen maatregelen genomen. het bestek voor de herstelling is in opmaak. De uitvoering is voorzien voor 2020.

La Flandrebrug Zwevegem

In 2017 raakte deze brug beschadigd door een vrachtwagen, maar de herstellingswerken vatten pas twee jaar later, in september 2019, aan. De voorlopige oplevering vond plaats op 15 januari 2020. Volgens het antwoord van de minister staat deze brug niet meer op de prioritaire lijst, maar de versie van 31 januari 2020 die we als bijlage kregen, spreekt nog wel van de La Flandrebrug in Zwevegem als 'te herstellen'. Accuraatheid van de lijst die we kregen?

Grote Plassendalebrug over Kanaal Brugge-Oostende

Kellenaarsbrug in Lo

Langebrug N34 in Nieuwpoort

Brug III Nieuwe Langestraat in Stene-Dorp Oostende

Naast de bruggen in slechte staat zijn er nog 141 in West-Vlaanderen die in een zogenaamde 'matige' staat zijn, die hebben belangrijke gebreken en structurele herstellingen nodig.

Hier vind je een kaart waar de bruggen in matige en slechte staat zijn. Let wel, dit is een benadering van de locaties.

De lijst van Vlaamse bruggen in zeer slechte staat wordt elk jaar langer. In 2017 waren het er 28. In 2020 zijn dat er 44. Bij de bruggen die ernstig beschadigd zijn, brokkelt het beton af, zie je scheuren, verzakkingen en roestvorming, meldt Groen. Sommige bruggen zijn bijna een halve eeuw oud."Dat is tekenend voor hoe Vlaanderen omspringt met haar infrastructuur", vindt Rzoska. "Elke minister van Mobiliteit kent het probleem en schuift het voor zich uit. Er wordt ook haast geen budget voor uitgetrokken."Onderhoud en herstel van bruggen mag geen onderwerp zijn waar elk jaar opnieuw over onderhandeld wordt, vindt hij. "Daar moet een vast budget voor geprikt worden over legislaturen heen, waar ministers hun handen van af houden."Rzoska klaagt ook aan dat het aantal controleurs voor bruggen in slechte staat, de voorbije jaren sterk is teruggelopen. Volgens cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer waren er in 2010 nog ruim 38 voltijdse equivalenten en waren dat er in 2019 nog maar 20.De Boudewijnbrug is een kleine ophaalbrug voor fietsers en voetgangers. Ze dateert van eind 2006 en is dus amper veertien jaar oud. De schade werd in 2019 in kaart gebracht en er ligt een herstellingsplan dat in 2020 zou worden uitgevoerd. In de inspectieverslagen is sinds 2012 sprake van zichtbare vervorming of doorbuiging, scheuren en roestvorming. De vervorming van de brug zou veroorzaakt worden door overbelasting, zo stelde de inspectie in 2015 vast, en dient dringend aangepakt te worden. Het rapport van 2015 vertoonde opvallend veel gelijkenissen met het inspectierapport van 2012. De overbelasting van de brug kwam ook terug in het rapport uit 2018. Waar in 2015 dringend om ingrepen werd gevraagd, was de overbelasting in 2018 onaanvaardbaar voor de stabiliteit van de brug. Volgens het antwoord van de minister zijn deze gelijkenissen te verklaren omdat gebreken die geen impact hebben op de verkeersveiligheid en stabiliteit niet prioritair behandeld worden. Sinds 2012 zijn er dan ook geen structurele herstellingen meer aan de brug gebeurd omdat de noodzakelijk structurele aanpak van die aard zijn dat een grondige renovatie herbouw nodig is. De eventuele vervanging van de brug kadert intussen in het grotere project rond de herinrichting van de Leieboorden. In 2023 is er 1,5 miljoen euro voorzien voor de renovatie of herstelling van de brug. 11 jaar na het inspectieverslag van 2012. Deze voetgangersbrug in Kortrijk loopt over het kanaal Bossuit-Kortrijk en valt dus onder het beheer van De Vlaamse Waterweg. In de inspectieverslagen van 2010 en 2013 spreekt men telkens over dezelfde blootliggende wapening en beschadigd beton. De voorgestelde maatregelen werden niet uitgevoerd omdat een grootschalige aanpak van de brug nodig was. De brug dateert van 1933 en dus was het in 2010 al duidelijk dat een sanering van de brug zich opdrong. Gezien de brug bouwkundig erfgoed is, dringt een renovatie van de brug zich op. In 2022 is er daarom 200.000 euro voorzien. Deze brug in het aansluitingscomplex nr. 6 Roeselare-Rumbeke werd door een aanrijding zwaar beschadigd. AWV heeft nog geen herstellingen uitgevoerd, maar het bestek is in opmaak. De aanbesteding is voorzien voor 2021. In 2018 werd er nog 500.000 euro voorzien voor werken aan deze brug, maar de nodige herstellingen uit de inspectieverslag van 2015 en 2017 werden niet uitgevoerd. De minister geeft geen reden, ondanks de expliciete vraag. Er worden betonherstellingen voorzien en ook de wegopbouw moet volledig worden vernieuwd, maar de aanbesteding is pas voor 2023. Deze brug staat op de lijst omwille van schade door aanrijdingen. Sinds juni 2019 werden er nog geen maatregelen genomen. het bestek voor de herstelling is in opmaak. De uitvoering is voorzien voor 2020. In 2017 raakte deze brug beschadigd door een vrachtwagen, maar de herstellingswerken vatten pas twee jaar later, in september 2019, aan. De voorlopige oplevering vond plaats op 15 januari 2020. Volgens het antwoord van de minister staat deze brug niet meer op de prioritaire lijst, maar de versie van 31 januari 2020 die we als bijlage kregen, spreekt nog wel van de La Flandrebrug in Zwevegem als 'te herstellen'. Accuraatheid van de lijst die we kregen? Naast de bruggen in slechte staat zijn er nog 141 in West-Vlaanderen die in een zogenaamde 'matige' staat zijn, die hebben belangrijke gebreken en structurele herstellingen nodig.Hier vind je een kaart waar de bruggen in matige en slechte staat zijn. Let wel, dit is een benadering van de locaties.