Vanaf nu moet je dus wel oppassen als je met de wagen op de Wingensesteenweg rijdt. De palen voor de trajectcontrole bevinden zich tussen kilometerpaal 1 en net geen 6 kilometer verder bij het binnenrijden van Wingene...

Vanaf nu moet je dus wel oppassen als je met de wagen op de Wingensesteenweg rijdt. De palen voor de trajectcontrole bevinden zich tussen kilometerpaal 1 en net geen 6 kilometer verder bij het binnenrijden van Wingene. "Oppassen moet je altijd, maar nu kunnen de mensen inderdaad effectief beboet worden", aldus Veva Daniels, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het was eerst wachten op de ijking en daarna bleek er een stroomprobleem op een van de twee sites te zijn. "Maar nu is alles inderdaad in werking getreden en dat hebben we eigenlijk te danken aan de mensen van de lokale politie van Politiezone Tielt", zegt Veva Daniels nog. "Technisch was het AWV al langer klaar, maar de federale politie was afhankelijk van de software die uitgeput was en ervoor moet zorgen dat de beelden verwerkt kunnen worden. Een pak trajectcontroles liep daardoor vertraging op. Uiteindelijk besloten heel wat lokale politiezones dat zelf te voorzien. Nu gaan de beelden dus naar het gewestelijk verwerkingscentrum, waardoor de federale politie effectief boetes kan uitschrijven."