Op de Pottelberg, tussen de Condédreef en de Meiweg maakt de aannemer momenteel een ondergronds bufferbekken. Hij plaats hiervoor leidingen met een diameter van twee meter die samen uitmonden in één ondergrondse constructie. Deze zeer grote buizen zullen bij hevige regen vollopen...