De werken zullen in meerdere fases gebeuren, gespreid over de komende jaren. Maandag 18 mei start de eerste fase die weinig hinder met zich zal meebrengen.
...

De werken zullen in meerdere fases gebeuren, gespreid over de komende jaren. Maandag 18 mei start de eerste fase die weinig hinder met zich zal meebrengen.Op www.wegenenverkeer.be/Diksmuide kan iedereen een goed beeld te krijgen van hoe die nieuwe omleidingsweg eruit zal zien, via een virtuele toer met 'Toekomstbeelden' in 3D en luchtbeelden. Tekstkaders geven uitleg bij de beelden. Je vindt er ook alle recente info over de werken en geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Burgemeester Lies Laridon: "Dit is voor Diksmuide een heel belangrijk moment waar onze inwoners al lang op wachten. De zuidwestelijke omleidingsweg zal het centrum ontlasten van heel wat doorgaand verkeer."In de eerste fase wordt het eerste deel van de omleidingsweg (tussen de spoorweg en de brug over de IJzer) aangelegd. Tegelijk wordt ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd die de Kapellestraat verbindt met de IJzerdijk. Er zal geen toegang zijn vanuit de Kapellestraat naar de omleidingsweg. Daarom wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd waardoor de Kapellestraat kan aansluiten op de IJzerdijk. Zo blijft het centrum van Diksmuide bereikbaar voor de bewoners van Sint-Jacobskapelle. Fase 1 omvat ook de voorbereidende werken voor fase 2: het gebruiksklaar maken van de zone tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg. Het gebied wordt dan ook munitievrij gemaakt en na het broedseizoen worden bomen gerooid waar nodig. In fase 1 gebeuren ook de voorbereidende grondwerken voor de aanleg van de nieuwe brug van de omleidingsweg over de IJzer. In totaal zijn er 150 werkdagen voorzien. We voorzien de einddatum van de eerste fase tegen het najaar van 2021, onder voorbehoud van slecht weer of onverwachte omstandigheden. Tijdens deze fase zal er weinig hinder zijn, al zeker niet op de N35. Voor fietsers zijn er wel omleidingen: vanuit Nieuwpoort (Frontzate) via de N35 Kaaskerkestraat richting het centrum of Kaaskerke; vanuit De Panne via het fietspad langs de spoorweg aan de Vlavaart via de Wagenmakerijstraat naar de N35 Kaaskerkestraat; vanuit Diksmuide op de Frontzate via de N35 naar Kaaskerke en van daaruit via de Frontzate richting Nieuwpoort.Er zal lokaal wel extra verkeer zijn omwille van grondtransporten. Er is eenrichtingsverkeer voorzien voor werfverkeer om de hinder te beperken.Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze - Veurne en de N369 Ieper - Oostende. Deze twee gewestwegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer met veel vrachtwagens heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. De zuidwestelijke omleidingsweg zal een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.