De shuttle wordt voornamelijk gebruikt als een platform om waterstoftechnologie te testen voor toepassing bij grote zeeschepen. De Hydroville wordt momenteel ingezet om mensen van Kruibeke naar Antwerpen te brengen tijdens het spitsuur om de files te omzeilen.
...

De shuttle wordt voornamelijk gebruikt als een platform om waterstoftechnologie te testen voor toepassing bij grote zeeschepen. De Hydroville wordt momenteel ingezet om mensen van Kruibeke naar Antwerpen te brengen tijdens het spitsuur om de files te omzeilen. Het vaartuig wordt eveneens gebruikt om te functioneren als uitvalbasis om waterstof in de scheepvaart te demonstreren en is in dit kader ook aanwezig op verschillende evenementen in Europa. In Oostende wordt het schip momenteel ingezet om excursies naar het windmolenpark in zee te organiseren. Dinsdag lanceerden CMB, Haven Oostende en Horizon Educatief een boeiende tentoonstelling over waterstof in Duin en Zee. Op een speelse manier leren kinderen en gezinnen de milieuvriendelijke brandstof ontdekken. "Het is geen geheim dat we met het stadsbestuur ook op zoek zijn naar verschillende mogelijkheden om waterstof in te zetten als milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstof produceren aan de hand van elektrolyse met elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie vormt een van de belangrijkste sleutels om het klimaatvraagstuk op te lossen", zegt Groen-schepen Silke Beirens, bevoegd voor mensen en milieu.Voor bedrijven werd er een B2B-programma uitgewerkt. Op 26, 27 en 30 augustus zijn bedrijven welkom om kennis te maken met waterstof in de energietransitie. Meer informatie op www.portofoostende.be/news/hydrogen-days-oostende-b2b.Tijdens de week van 19 augustus is de waterstoftentoonstelling te bezoeken door de kinderen van Speelcompagnie. De eerste twee weken van september zal Horizon Educatief workshops voor scholen voorzien. Tijdens drie weekends (24 en 25 augustus, 7 en 8 september en 14 en 15 september) worden rondleidingen georganiseerd voor het grote publiek. Inschrijven kan via info@horizoneducatief.be. Deelnemen is volledig gratis.