Het gemeentebestuur van De haan wil eenrichtingsverkeer invoeren in de Grotestraat om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. Aan de invoering werd een proefproject gekoppeld om te bekijken welke rijrichting het minste impact had op de omgeving. Er werd gestart met eenrichtingsverkeer richting Warvinge. Door het coronavirus duurde het eerste scenario weliswaar langer dan verwacht en werd pas na de zomer de richting omgekeerd in d...

Het gemeentebestuur van De haan wil eenrichtingsverkeer invoeren in de Grotestraat om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. Aan de invoering werd een proefproject gekoppeld om te bekijken welke rijrichting het minste impact had op de omgeving. Er werd gestart met eenrichtingsverkeer richting Warvinge. Door het coronavirus duurde het eerste scenario weliswaar langer dan verwacht en werd pas na de zomer de richting omgekeerd in de richting van de Stationsstraat. Sinds de invoering was heel wat kritiek te horen. Daarom wordt het nu voortijdig beëindigd. Sinds maandagnamiddag geldt dan ook een nieuwe regeling. De richting wordt opnieuw gedraaid waardoor er in het gedeelte Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg eenrichtingsverkeer geldt in de richting Warvinge. Parkeren langs beide zijden van de straat blijft mogelijk en fietsers en bromfietsen klasse A rijden in beide rijrichtingen. Ondertussen worden enkele ingrepen uitgetest in de Duinenweg. "Het had weinig zin om deze fase langer te rekken dan nodig gezien de vele opmerkingen die binnengekomen zijn", licht schepen Marleen De Soete toe. "We zullen binnenkort definitief beslissing over de inrichting van de straat. Ondertussen wordt ook de situatie in de Duinenweg bekeken. De snelheid wordt hier beperkt tot 30 km/uur en er komen verkeersremmende ingrepen. We zullen bekijken of dit voldoende is." Ondertussen geldt in de Duinenweg ook een parkeerverbod tussen de Grotestraat en de Stijn Streuvelsstraat om het manoeuvreren van voertuigen op het kruispunt Grotestraat-Duinenweg te vergemakkelijken. Er is ook een parkeerverbod tussen de Herman Teirlincklaan en de Wenduinsesteenweg om een vlotte verkeersdoorstroming t.h.v. het containerpark te garanderenHet schepencollege moet nu nog een definitieve keuze maken. "Er komt eerst nog een enquête waarbij inwoners hun voorkeur kunnen aangeven. Het studiebureau zal dan een definitief plan maken. In afwachting kunnen we nog proberen om de situatie te verbeteren. Eind 2021 moet dan de heraanleg van de Grotestraat beginnen. Zowel de riolering als de bovenbouw zal daarbij aangepakt worden. Ook het kruispunt met de Warvinge wordt veiliger ingericht voor fietsers." (LB)