Eenrichtingsverkeer breidt uit in de Torhoutse Langepijpestraat

Tenzij er in extremis nog een kink in de kabel komt, wordt in de Langepijpestraat over de volle lengte eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Vredelaan. Behalve voor fietsers uiteraard. Nu geldt die maatregel al in het eerste deel, maar straks wordt hij uitgebreid naar het tweede deel tussen de Onze Lieve Vrouwstraat en de Vredelaan. Voorts moeten geschrankte parkeervakken het verkeer in de straat vertragen.

Ook in het tweede deel van de Langepijpestraat zal er bijna zeker eenrichtingsverkeer ingevoerd worden. © foto JS

De bedoeling van de ingreep is de verkeersveiligheid te verhogen. “Nu wordt er te snel gereden en is het verkeer in beide richtingen moeilijk als auto’s elkaar kruisen”, zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. “Door het eenrichtingsverkeer te combineren met geschrankte parkeervakken zullen de autobestuurders hun snelheid sowieso moeten aanpassen. We verzamelen momenteel de opmerkingen van de bewoners over de invoering van het eenrichtingsverkeer – en dit in de volledige Langepijpestraat. We luisteren ook naar de meningen over de locaties voor de parkeervakken. Het gaat over vragen in verband met het al dan niet inkorten van de parkeerstroken om de zichtbaarheid vanuit de bestaande uitritten te verbeteren. Maar laat het duidelijk zijn: we doen dit alles om de straat leefbaarder en veiliger te maken.”

Petitie tegen omrijden

Een aantal bewoners heeft een petitie opgestart om het verkeer in beide richtingen te behouden. Hun argument: als je vanuit het tweede deel van de Langepijpestraat richting Roeselare wilt, dien je bij eenrichtingsverkeer naar de Vredelaan te rijden, daar verplicht naar rechts af te slaan – gezien de aanwezige middenberm – en via de rotonde op het kruispunt ’t Engelshof een bocht van 180 graden te maken. Een omweg dus.

“Naar mijn mening weegt dat korte stukje omrijden niet op tegen de grotere verkeersveiligheid door het invoeren van eenrichtingsverkeer”, reageert schepen Desmet. “Voor iedereen een perfecte situatie creëren, is onmogelijk. Wat de parkeerplaatsen betreft, zullen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Wellicht kunnen we het dossier op maandag 16 september al ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.”

Heraanleg in 1997

In 1997 had er een grondige heraanleg van de Langepijpestraat plaats. Toen werd in het eerste deel – tussen de Oostendestraat en de Onze Lieve Vrouwstraat – eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dat gebeurde op dat moment, anders dan nu, in de richting van de Oostendestraat, met uitzondering van het kleine stukje tussen de Oostendestraat en de parking De Gheldere, waar er in beide richtingen verkeer mogelijk bleef. Maar toen de stad in 1998 ook in dat deeltje eenrichtingsverkeer doorvoerde, konden de winkeliers van de Oostendestraat daar niet mee lachen. Plots was de parking namelijk niet meer vanuit hun straat bereikbaar. Hun protest klonk zo luid en heftig, dat het stadsbestuur al na drie weken inbond en letterlijk en figuurlijk voor een ommekeer zorgde. Vanaf dan werd het volledige eerste deel van de Langepijpestraat eenrichtingsverkeer vanaf de Oostendestraat in de richting van de Onze Lieve Vrouwstraat en de Vredelaan. Zoals dat nog altijd het geval is.

Om het verkeer verder af te remmen, zouden er eventueel ook in het eerste deel van de straat geschrankte parkeervakken overwogen kunnen worden, maar die komen er niet. “Dat stuk is te smal voor zulke parkeerplaatsen”, zegt Elsie Desmet. “Er zal algemeen parkeerverbod blijven gelden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.